Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Bartłomieja Hesa

WYDZIAŁOWA KOMISJA DOKTORSKA
WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
zawiadamia
O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgra Bartłomieja Hesa

pt.: “Kinetyka i dynamika rozwoju biologicznego uczniów w wieku 7-9 lat w świetle zróżnicowanej aktywności ruchowej (na przykładzie badań longitudinalnych w wybranych szkołach Polski Zachodniej)”

Promotor:

dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof.UZ
(Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Malinowski
(Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Adam Wilczewski, prof. AWF
(Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
Filia w Białej Podlaskiej)

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się
23 października 2020 r. o godz. 9.30
w sali im. prof. dr. hab. Tadeusza M. Lachowicza (nr 115, budynek Wydziału Nauk Biologicznych)
ul. prof. Z. Szafrana 1, Zielona Góra

z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Zielonej Górze, al.Wojska Polskiego 71

z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można zapoznać się na internetowej stronie wydziału pod adresem:
http://wnb.uz.zgora.pl/pl/doktoraty/obrony/

PRZEWODNICZĄCA
Wydziałowej Komisji Doktorskiej
prof. dr hab. Beata Gabryś

Zielona Góra, 10.10.2020r.