Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Nowakowskiego

WYDZIAŁOWA KOMISJA DOKTORSKA
WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
zawiadamia
O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgra inż. Krzysztofa Nowakowskiego
Uwarunkowania środowiskowe kształtujące populację borsuka Meles meles
w lasach gospodarczych zachodniej Polski

 

Promotor:

prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
(Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski)

Promotor pomocniczy:
dr inż. Agnieszka Ważna
(Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski)

 

Recenzenci:

dr hab. Piotr Profus, prof. nadzw.
(Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków)
dr hab. Mirosław Jurczyszyn, prof. UAM
(Wydział Biologii, Instytut Biologii Środowiska, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się
14 czerwca 2022 r. o godz. 10.00
w sali 115, w budynku Wydziału Nauk Biologicznych (A-8)
ul. prof. Z. Szafrana 1, Zielona Góra

z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Zielonej Górze, al. Wojska
Polskiego 71

z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można zapoznać się na internetowej stronie
wydziału pod adresem:
http://wnb.uz.zgora.pl/pl/doktoraty/obrony/

 

PRZEWODNICZĄCY
Wydziałowej Komisji Doktorskiej
prof. dr hab. Leszek Jerzak
Zielona Góra, 30.05.2022 r.