Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

WYDZIAŁOWA KOMISJA DOKTORSKA
WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
zawiadamia
O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Małgorzaty Maj

pt.: „Zmienność morfologiczna Cytisus scoparius w zachodniej Polsce”

Promotor:

dr hab. Marian Giertych, prof. UZ
(Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

dr hab. Dorota Wrońska-Pilarek, prof. UPP
(Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
dr hab. Zbigniew Celka, prof. UAM
(Wydział Biologii, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się
13 stycznia 2021 r. o godz. 10.00

Posiedzenie odbędzie się w trybie on-line z zastosowaniem narzędzia Google Meets
Link do wideokonferencji: meet.google.com/nzg-tbvf-ycx

z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Zielonej Górze,

al. Wojska Polskiego 71

z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można zapoznać się na internetowej stronie wydziału pod adresem:
http://wnb.uz.zgora.pl/pl/doktoraty/obrony/

 

PRZEWODNICZĄCY
Wydziałowej Komisji Doktorskiej
prof. dr hab. Leszek Jerzak

Zielona Góra, 29.12.2020r.