Kliny zieleni w Zielonej Górze

ZACHOWAJMY JE!

Kliny zieleni (korytarze przewietrzające): łączą centrum z okolicznymi lasami.

  • Wędruje nimi chłodne wilgotne powietrze do śródmieścia – poprawa komfortu życia w śródmieściu.
  • Przemieszają się nimi różne gatunki do centrum zwiększając bioróżnorodność (głównie ptaki i motyle, ale także ssaki, płazy).

  • Wschodni – tworzony przez: tzw. “Miasteczko Ruchu” i Ośrodek Sportowy przy ul. Wyspiańskiego (obecnie teren UZ), Park Tysiąclecia, ogrody działkowe przy ul. Zielonogórskiej i Park Winny. Uzupełnieniem zieleni jest tu zespół ogrodów przydomowych osiedla Braniborskiego. Klin ten sięga centrum miasta poprzez Park Winny.
  • Południowo-wschodni tworzony przez: ogrody działkowe pomiędzy ul. Struga, Lechitów, Krzemieniecką i Słowackiego; skwer przed Komendą Miejską Policji przy ul. Partyzantów; niewielki lasek przy ul. Orkana i Lechitów; ogrody działkowe przy ul. Stromej i Park gen. Sowińskiego. Uzupełnieniem zieleni jest tu zespół ogrodów przydomowych osiedla Słowackiego oraz zieleń osiedla Morelowa. Klin ten sięga centrum miasta poprzez Park Sowińskiego.
  • Południowy – tworzony przez: mały lasek na osiedlu Kościuszki, ogrody działkowe pomiędzy ul. Tatrzańską i Żurawią (na południe od których znajdował się niegdyś ogród botaniczny, wchłonięty obecnie przez lasy komunalne i Zespół Szkół Budowlanych [Reda i Jerzak 1998, Reda i in. 1999] i Park Piastowski. Uzupełnieniem zieleni są tu zespoły ogrodów przydomowych osiedli Kościuszki i Kilińskiego. Klin ten jest wykształcony w szczątkowy sposób i nie łączy się z centrum miasta. Jednak po odpowiedniej przebudowie i zwiększeniu w oparciu o zespół zieleni ogrodów przydomowych osiedla Kilińskiego, starodrzewu na terenie Polskiego Radia przy ul. Kukułczej oraz niewielkiego parku przy skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i Jaskółczej można go wydłużyć w kierunku centrum miasta.
  • Zachodni – tworzony przez: ogrody działkowe przy ul. Małej i Olchowej, ogrody działkowe pomiędzy ul. Działkową, Węglową i Krętą oraz niewielki park przy skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i Dąbrówki. Klin ten także nie łączy się z centrum miasta. Można i należy go rozbudowywać poprzez wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień wzdłuż al. Wojska Polskiego oraz zwiększanie ilości zieleni wysokiej w okolicy campusu B Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Prostej, ul. Zacisze i ul. Krętej.