dr Renata Grochowalska

dr Renata Grochowalska

Biuro: bud. A-8 p. 503
Telefon: +48683282725
Email: r.grochowalska@wnb.uz.zgora.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: Zastępca Dyrektora Instytutu,
Adiunkt


Wykształcenie i rozwój naukowy:

Ukończyła studia na kierunku biologia w zakresie specjalności biologia środowiskowa na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską, pt. “Wpływ emisji przemysłowych Huty Miedzi Głogów na występowanie i liczebność owadów cecidogenicznych oraz minujących liście dębu szypułkowego (Quercus robur L.)” wykonała pod kierunkiem prof. dr. hab. Marii Beiger w Zakładzie Zoologii Systematycznej WB UAM. Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii uzyskała na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt.„Analiza genetyczna i fizjologiczna mutantów aci+ drożdży piekarniczych ze szczególnym uwzględnieniem mutanta EG51″ wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Lachowicza.Zainteresowania i profil badawczy

 • Genetyka i fizjologia mutantów aci+ drożdży piekarniczych Saccharomyces cerevisiae
 • Znaczenie spektryny w formowaniu synaps immunologicznych
 • Poszukiwanie transgenów w roślinach dzikich i uprawnych województwa lubuskiego
 • Genetyka zwierząt:
  – genom mitochondrialny rodzaju Anguis;
  – zróżnicowanie genetyczne kolonii nietoperzy  (Myotis myotis, Plecotus auritus)

Prowadzone kierunki

(English)

 • Genetically modified organisms
 • Genetic markers
 • Plants and animals histology

Realizowane ważniejsze projekty

 • Grant na wymianę osobową Programu Działań Zintegrowanych “Polonium” w ramach projektu “Spektryna w funkcjonowaniu komórek T. Znaczenie w formowaniu synaps immunologicznych i diapedezie”. 2009-2010, wykonawca
 • “Poszukiwanie transgenów w roślinach dzikich i uprawnych województwa lubuskiego. Aktualizacja i rozszerzenie bazy danych” – wykonawca

Współpraca

 • Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Technik Molekularnych, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
 • Katedra Genetyki, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski
 • Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski
 • Department of Zoology, Comenius University, Bratislava