Seminarium naukowe

W dniu 28 marca 2018 r., odbędzie się seminarium naukowe poprzedzające otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia.

W programie:

1) mgr Marta Dalecka: „Biologiczne, środowiskowe i społeczne uwarunkowania dojrzewania kobiet (na przykładzie studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego”.

godz. 11.00, sala 115, bud. A-8