Seminarium naukowe

W dniu 27 czerwca 2017 r., odbędzie się seminarium naukowe poprzedzające otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia oraz dyscyplinie ochrona środowiska.

W programie:

1) mgr Mateusz Ciepliński: „Wpływ UDN na wybrane parametry hematologiczne i biochemiczne krwi troci wędrownej (Salmo trutta trutta) z rzek Pomorza”,

2) mgr Monika Grandtke: „Charakterystyka morfologiczna układu białokrwinkowego piskląt bociana białego (Ciconia ciconia)”,

3) mgr Sylwia Florczak: „Środowiskowe i immunogenetyczne uwarunkowania zmian patofizjologicznych w zwyrodnieniu plamki żółtej”,

4) mgr Karolina Hołderna: „Zaburzenia profilu auto-immunologicznego w niepłodności męskiej  z uwzględnieniem elementów analiz środowiskowych”,

5) mgr Anna Bator: „Wpływ warunków mikroklimatycznych na skład gatunkowy i strategię hibernacji nietoperzy Chiroptera w rezerwacie „Nietoperek””,

6) mgr Magdalena Wieczorek: „Charakterystyka i aktywność wybranych populacji jaszczurek, a zjawisko ektopasożytnictwa”.

godz. 9.00. Sala 115, bud. A-8