Seminarium naukowe

W dniu 24 września 2018 r., odbędzie się seminarium naukowe poprzedzające otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie nauk biologicznych, dyscyplinie ochrona środowiska.

W programie:

  • mgr Małgorzata Oszkinis-Golon: „Zróżnicowanie flory i roślinności makrofitów na tle warunków siedliskowych zbiorników powyrobiskowych Łuku Mużakowskiego”,

godz. 10.00, sala 115, bud. A-8