Seminarium naukowe

W dniu 13 marca 2019 r., odbędzie się seminarium naukowe poprzedzające otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia oraz dyscyplinie ochrona środowiska.

W programie:

  • mgr Bartłomiej Hes: ,,Kinetyka i dynamika rozwoju biologicznego uczniów w wieku 7-10 lat w świetle zróżnicowanej aktywności ruchowej (na przykładzie badań logitudinalnych w wybranych szkołach Polski Zachodniej)’’;
  • mgr Anna Solan: „Wybrane czynniki zewnętrzne i wewnętrzne środowiska u ludzi ze zdiagnozowaną retinopatią cukrzycową”;
  • mgr Żanna Tyrała-Wierucka: „Forma brzegu blaszki liściowej w zróżnicowanych warunkach klimatycznych oraz jej zmiany w trakcie wzrostu liścia”;
  • mgr Damian Worchacz: ,,Uwarunkowania rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży Zielonej Góry w wieku 7-15 lat oraz tendencje zmian’’;
  • mgr Łukasz Czajka: „Wybiórczość siedliskowa kani rudej Milvus milvus i kani czarnej Milvus migrans w Dolinie Środkowej Odry”.

 

godz. 11.00, sala 115, bud. A-8