KOMUNIKAT DZIEKANA 1

Wydziału Nauk Biologicznych UZ z dnia 13 stycznia 2022 r.
Informuję, że od semestru letniego 2021/2022 zostały uruchomione następujące specjalizacje i moduły:

na kierunku Biologia, stacjonarne studia pierwszego stopnia:
Biologia medyczna;

na kierunku Wychowanie fizyczne, stacjonarne studia pierwszego stopnia:
• Instruktor pływania;
• Instruktor piłki siatkowej;

na kierunku Wychowanie fizyczne, stacjonarne studia drugiego stopnia:
• Aktywność ruchowa seniorów;
• Trener personalny;

DZIEKAN
Wydziału Nauk Biologicznych
Prof. dr hab. Beata Gabryś