Spotkanie organizacyjne WF

Dla studentów uczestniczących w obowiązkowych zajęciach

z Wychowania Fizycznego

w semestrze letnim 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

INFORMUJEMY, ŻE ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE
W Y C H O W A N I A    F I Z Y C Z N E G O

ODBĘDZIE SIĘ

02.03.2017 r. (czwartek) GODZ. 11:30

w HALI SPORTOWEJ przy ul. Szafrana 6

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA