Spotkanie przyrodników

Uczelniane Koło LOP zaprasza:
18.03.2013 r. (sobota) godz. 10:00 – wstęp wolny
Sala 115, budynek A-8 Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. Z. Szafrana 1, Zielona Góra


10:00-10:05 – otwarcie Zjazdu
10:05-10:10 Paweł Czechowski
„Informacja o „Atlasie ptaków lęgowych ziemi lubuskiej”
10:10-10:30 Paweł Czechowski
„ Na ptaki nad Kanał Panamski”

10:30-10:50 Arkadiusz Stamm
„Muzeum Bociana Białego LOP w Kłopocie – edukacja, turystyka, ochrona przyrody”

10:50-11:10 Michał Bielewicz
„Rybołów – ginący symbol lubuskiej przyrody”

11:10-11:30 Łukasz Czajka
„Planowana modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej a stabilność lokalnej populacji kań (Milvus sp.)”
11:30-11:50 – przerwa
11:50-12:10 Krzysztof Gajda
„Motyle dzienne parków krajobrazowych województwa lubuskiego – stan zbadania, ochrona, wizje”

12:10-12:30 Andżelina Łopińska
“Bakterie występujące w wybranych gatunkach ptaków migrujących przez polskie Wybrzeże Bałtyku”

12:30-12:50 Ewa Burda
„Ośrodek dla Dzikich Zwierząt Chronionych Prawem „Ptasi Azyl” w Zielonej Górze”

12:50-13:10 Przemysław Susek
„Stan czystości rzek województwa lubuskiego na podstawie badań WIOŚ w Zielonej Górze”

13:10-13:30 Bartłomiej Najbar, Magdalena Wieczorek
„Gady powiatu zielonogórskiego – co się zmieniło w ciągu 100 lat”

13:30-13:50 Natalia Janczycka
„Czynna ochrona muraw kserotermicznych”

13:50-14:10 Jerzy Wirski
„Liczymy bociany”

14:10-14:30 Marcin Matysek
„Wilki w Parku Narodowym ”Ujście Warty”

– zakończenie