Środowisko a zdrowie i dobrostan ludzi i zwierząt

Zapraszamy do udziału
w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.
Środowisko a zdrowie i dobrostan ludzi i zwierząt

dedykowanej członkiniom szczecińskiego oddziału PTP
w związku z ich przejściem na emeryturę

prof. dr hab. Aleksandrze Balickiej-Ramisz
dr hab. Małgorzacie Pileckiej-Rapacz, prof. US
dr hab. Lidii Kołodziejczyk

 

Konferencja odbędzie się w Szczecinie
w dniu 11 czerwca 2021 r.
w godzinach 9:00 – 14:00

Konferencja odbędzie się w trybie on-line
przy wykorzystaniu MS Teams

Opłata wpisowa wynosi 100 zł, a dla doktorantów i studentów
50 zł i obejmuje materiały konferencyjne.

Problematyka konferencji:

Koncepcja jednego zdrowia One Health, pasożyty i
choroby pasożytnicze ludzi i zwierząt, dobrostan ludzi,
dobrostan zwierząt, środowiskowe aspekty zdrowia i
dobrostanu, wykorzystanie najnowszych osiągnięć z
zakresu biologii molekularnej, genomiki, proteomiki,
innowacyjne rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i
leczeniu chorób pasożytniczych ludzi i zwierząt.
Opłatę i zgłoszenia należy przesłać do 30 marca 2021 r.

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne o/Szczecin,
Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN,
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w
Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w
Szczecinie, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku US w
Szczecinie, AWF w Poznaniu Filia w Gorzowie
Wielkopolskim, Wydział Nauk o Zwierzętach oraz Wydział
Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, Wydział
Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej
PUM w Szczecinie, Wydział Medycyny i Stomatologii PUM
w Szczecinie

 

Zgłoszenia proszę przesłać na adres:

angelika.linowska@zut.edu.pl
lub: Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii
Rozrodu, ZUT w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin
tel. 91-449-6693

 

 

Dla studentów, studenckich kół naukowych oraz doktorantów
biorących udział w konkursie
na najlepszy plakat
podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej
Środowisko a zdrowie i dobrostan ludzi i zwierząt

Pobierz regulamin konkursu

Pobierz Kartę zgłoszenia