Praca licencjacka i egzamin dyplomowy

Dyplomowanie 2019/20

Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersytecie Zielonogórskim w module StudNet

Zagadnienia na egzamin licencjacki

 

Listy tematów prac dyplomowych licencjackich do wyboru

Regulamin dotyczy egzaminu licencjackiego dla studentów studiów pierwszego stopnia Wydziału Nauk Biologicznych

Zarządzenie Dziekana WNB nr 3/2014 z dnia 30.01.2014 r. w sprawie przebiegu egzaminu licencjackiego

 

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych kompletu dokumentów najpóźniej na dwa tygodnie przed obroną pracy lecz nie później niż 30 czerwca br. Wymagane są:

  • 1 egzemplarz pracy w formie drukowanej dwustronnie, w miękkiej oprawie, zaakceptowanej przez promotora, a w nim wszyte i podpisane:
  • Kserokopia aktualnego dowodu osobistego (w przypadku zmiany dowodu).

Uwaga! Wersja drukowana pracy wraz z płytą CD/DVD po obronie pozostaje w Aktach Studenta.

W przypadku niezłożenia pracy do 30 czerwca br. student zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie WNB podania do Dziekana Wydziału o przedłużenie terminu złożenia pracy licencjackiej. Podanie musi być zaopiniowane przez promotora i powinno zawierać informację o stopniu zaawansowania pracy.

Dokumenty wymagane przy odbiorze dyplomu

  • Dowód osobisty (potwierdzenie tożsamości).
  • Podpisana karta obiegowa.
  • Legitymacja studencka.
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za dyplom.