Praca licencjacka i egzamin dyplomowy

Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersytecie Zielonogórskim w module StudNet

Zagadnienia na egzamin licencjacki

 

Listy tematów prac dyplomowych licencjackich do wyboru

 

Zasady przygotowania pracy dyplomowej oraz złożenia egzaminu dyplomowegoZałącznik do Zarządzenia nr 1/2021 Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14 czerwca 2021 r.


 

Uwaga! Wersja drukowana pracy wraz z płytą CD/DVD po obronie pozostaje w Aktach Studenta.

W przypadku niezłożenia pracy do 30 czerwca br. student zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie WNB podania do Dziekana Wydziału o przedłużenie terminu złożenia pracy licencjackiej. Podanie musi być zaopiniowane przez promotora i powinno zawierać informację o stopniu zaawansowania pracy.

Dokumenty wymagane przy odbiorze dyplomu

  • Dowód osobisty (potwierdzenie tożsamości).
  • Podpisana karta obiegowa.
  • Legitymacja studencka.
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za dyplom.