Ogłoszenia

 • Wpisy z praktyk

   31 sierpień 2017

  Szanowni studenci!

  Wpisy z praktyk:
  5 września 2017r.; w godzinach od 12.00 do 14.00; pokój 508
  28 września 2017r; w godzinach od 10.00 do 12.00; pokój 508

  Opiekun praktyk na Wydziale
  dr Elżbieta Roland

 • Informacja dla studentów

   31 maj 2017

  Informacja dla studentów!
  Grupy: 11B-SP; 11BT-SP; 11OS-SP;
  W systemie Dziekanat udostępniono zakładkę umożliwiającą studentom zapisy na przedmioty z oferty ogólnouczelnianej w semestrze zimowym w roku akademicki 2017/2018.

  Istnieje możliwość zapoznania się z sylabusami przedmiotów ogólnouczelnianych na stronie – http://sylabuz.uz.zgora.pl

  Zapisy są obowiązkowe i odbywają się w terminie do 7.07.2017 r.
  Przedmioty, które nie uzyskają minimalnej liczby ...

 • Uwaga konkurs!

   1 marzec 2017

  Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (IX) edycja ewaluacji procesu kształcenia. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ważne! Studencka ocena prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom od 30 stycznia 2017 r. do 15 marca 2017 r. 

  Biorąc udział w ankiecie, jednocześnie bierzecie ...

 • Spotkanie organizacyjne

   17 luty 2017

  Dla studentów uczestniczących w obowiązkowych zajęciach

  z Wychowania Fizycznego

  w semestrze letnim 2016/2017

  Wydział Nauk Biologicznych

  Informujemy, że zebranie organizacyjne dotyczące Wychowania Fizycznego

  odbędzie się

  02.03.2017 r. (czwartek) godz. 11:30

  w Hali Sportowej przy ul. Szafrana 6

  Obecność obowiązkowa

 • Oferta ogólnouczelniana

   3 luty 2017

  Informacja dla studentów

  grupy 21B-BM-SD;  21BT-SD, 21O-OZN-SD

  Zgodnie z obowiązującym planem studiów w semestrze letnim realizowany będzie obowiązkowy przedmiot wybieralny z oferty  ogólnouczelnianej (wykład).

  W systemie Dziekanat udostępniono zakładkę umożliwiającą Państwu zapisy na przedmiot z oferty ogólnouczelnianej na semestr letni w roku akademicki 2016/2017.

  Zapisy są obowiązkowe i odbywają się w terminie do 20.02.2017 r.