Ogłoszenia

 • Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Wróblewskiej-Kurdyk

   13 kwiecień 2018

  Dziekan i Rada Wydziału Nauk Biologicznych zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Wróblewskiej-Kurdyk

  pt.: „Behawioralne efekty zastosowania wybranych naturalnych i strukturalnie modyfikowanych terpenoidów wobec mszycy brzoskwiniowej Myzus persicae (Sulz.)”

  Promotor: prof. dr hab. Beata Gabryś
  (Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski)

  Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Dancewicz
  (Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski)

  Recenzenci: dr hab. Maryla Szczepanik, prof. nadzw.

 • Wybór tematu pracy dyplomowej (II st.)

   12 grudzień 2017

  Studenci pierwszego roku studiów II stopnia proszeni są o wybór tematu pracy dyplomowej, zgłaszanie się do promotorów oraz podpisanie karty tematu pracy dyplomowej do dnia 15.01.2018 roku

 • Stypendium

   22 listopad 2017

  UWAGA   STUDENCI !!!

  Decyzje stypendium socjalnego, specjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów będą wydawane od 23.11.2017 (czwartek) w godzinach: 10.00 – 13.30  w  pok. nr 121

  Przypominamy, że zgodnie z § 7 ust.2  Regulaminu pomocy materialnej, student/doktorant zobowiązany jest  do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż ...

 • Godziny dziekańskie

   13 październik 2017

  Uprzejmie informuję, że z okazji obchodów X-lecia Wydziału Nauk Biologicznych ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 18 października 2017 r. dla Studentów i Pracowników Wydziału Nauk Biologicznych od godz. 8.00 do godz. 15.00

   

   

  Dziekan
  Wydziału Nauk Biologicznych
  prof. dr hab. Beata Gabryś

 • KOMUNIKAT DZIEKANA

   5 październik 2017

  Informuję, że studenci pierwszych lat studiów stacjonarnych na kierunku: Biologia, Biotechnologia oraz Ochrona Środowiska (pierwszego i drugiego stopnia) zobowiązani są do odbycia szkolenia z zakresu BHP.
  Szkolenie odbędzie się w dniu 6.10.2017 r. w godz. 10.00-14.00 w Auli, ul. Podgórna 50

  W związku z powyższym w dniu 6 ...

 • Informacja dla studentów I lat

   26 wrzesień 2017

  SPOTKANIE ORGANIZACYJNE dla studentów I roku wszystkich kierunków na Wydziale Nauk Biologicznych odbędzie się 2 października 2017 r. w sali 115 w budynku A8 przy ulicy Szafrana 1, godz. 9.00. W trakcie spotkania studenci uzyskają informacje dotyczące procesu studiowania na naszym wydziale.

  W związku z powyższym zajęcia zaplanowane na 2.10.2017 r. będą obywały się ...

 • Wpisy z praktyk

   31 sierpień 2017

  Szanowni studenci!

  Wpisy z praktyk:
  5 września 2017r.; w godzinach od 12.00 do 14.00; pokój 508
  28 września 2017r; w godzinach od 10.00 do 12.00; pokój 508

  Opiekun praktyk na Wydziale
  dr Elżbieta Roland

 • Informacja dla studentów

   31 maj 2017

  Informacja dla studentów!
  Grupy: 11B-SP; 11BT-SP; 11OS-SP;
  W systemie Dziekanat udostępniono zakładkę umożliwiającą studentom zapisy na przedmioty z oferty ogólnouczelnianej w semestrze zimowym w roku akademicki 2017/2018.

  Istnieje możliwość zapoznania się z sylabusami przedmiotów ogólnouczelnianych na stronie – http://sylabuz.uz.zgora.pl

  Zapisy są obowiązkowe i odbywają się w terminie do 7.07.2017 r.
  Przedmioty, które nie uzyskają minimalnej liczby ...

 • Uwaga konkurs!

   1 marzec 2017

  Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (IX) edycja ewaluacji procesu kształcenia. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ważne! Studencka ocena prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom od 30 stycznia 2017 r. do 15 marca 2017 r. 

  Biorąc udział w ankiecie, jednocześnie bierzecie ...

 • Spotkanie organizacyjne

   17 luty 2017

  Dla studentów uczestniczących w obowiązkowych zajęciach

  z Wychowania Fizycznego

  w semestrze letnim 2016/2017

  Wydział Nauk Biologicznych

  Informujemy, że zebranie organizacyjne dotyczące Wychowania Fizycznego

  odbędzie się

  02.03.2017 r. (czwartek) godz. 11:30

  w Hali Sportowej przy ul. Szafrana 6

  Obecność obowiązkowa

 • Oferta ogólnouczelniana

   3 luty 2017

  Informacja dla studentów

  grupy 21B-BM-SD;  21BT-SD, 21O-OZN-SD

  Zgodnie z obowiązującym planem studiów w semestrze letnim realizowany będzie obowiązkowy przedmiot wybieralny z oferty  ogólnouczelnianej (wykład).

  W systemie Dziekanat udostępniono zakładkę umożliwiającą Państwu zapisy na przedmiot z oferty ogólnouczelnianej na semestr letni w roku akademicki 2016/2017.

  Zapisy są obowiązkowe i odbywają się w terminie do 20.02.2017 r.