Ogłoszenia

 • Spotkanie organizacyjne WF

   17 luty 2017

  Dla studentów uczestniczących w obowiązkowych zajęciach

  z Wychowania Fizycznego

  w semestrze letnim 2016/2017

  WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

  INFORMUJEMY, ŻE ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE
  W Y C H O W A N I A    F I Z Y C Z N E G O

  ODBĘDZIE SIĘ

  02.03.2017 r. (czwartek) ...

 • Oferta ogólnouczelniana

   3 luty 2017

  Informacja dla studentów

  grupy 21B-BM-SD;  21BT-SD, 21O-OZN-SD

  Zgodnie z obowiązującym planem studiów w semestrze letnim realizowany będzie obowiązkowy przedmiot wybieralny z oferty  ogólnouczelnianej (wykład).

  W systemie Dziekanat udostępniono zakładkę umożliwiającą Państwu zapisy na przedmiot z oferty ogólnouczelnianej na semestr letni w roku akademicki 2016/2017.

  Zapisy są obowiązkowe i odbywają się w terminie do 20.02.2017 r.

 • Ewaluacja procesu kształcenia

   3 luty 2017

  Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (IX) edycja ewaluacji procesu kształcenia. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ważne! Studencka ocena prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom od 30 stycznia 2017 r. do 15 marca 2017 r. 

  Biorąc udział w ankiecie, jednocześnie bierzecie ...