Opiekun roku

Studia I stopnia

 • kierunek Biologia
 • kierunek Biotechnologia
 • kierunek Ochrona środowiska
  • I, II i III rok – dr Artur Wandycz
 • kierunek Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
  • I, II i III rok – dr Agnieszka Ważna
 • kierunek Wychowanie fizyczne

Studia II stopnia

 • kierunek Biologia:
  • – Biologia molekularna i środowiska I i II rok – dr Elżbieta Heger
 • kierunek Biotechnologia:
 • kierunek Ochrona środowiska:
  • – ochrona zasobów naturalnych I i II rok – dr inż. Agnieszka Ważna
 • kierunek Wychowanie fizyczne

Obowiązki opiekuna roku na Wydziale Nauk Biologicznych

 1. Reprezentowanie interesów studentów przed władzami Wydziału i Uczelni.
 2. Współpraca z Komisją ds. Jakości Kształcenia.
 3. Zapoznanie studentów ze strukturą i funkcjonowaniem uczelni, regulaminem studiów i innymi ważnymi zarządzeniami władz uczelni, dotyczącymi przebiegu studiów.
 4. Zachęcanie studentów do aktywnego udziału w życiu Uczelni (działalność w kołach naukowych, samorządzie studenckim, organizacjach studenckich);
 5. Koordynowanie wyboru przez studentów promotora i tematu pracy dyplomowej.
 6. Doradzanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów studentów związanych z przebiegiem studiów.
 7. Informowanie władz wydziału o problemach nurtujących studentów.