Opiekun roku

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 

Obowiązki opiekuna roku na Wydziale Nauk Biologicznych

  1. Reprezentowanie interesów studentów przed władzami Wydziału i Uczelni.
  2. Współpraca z Komisją ds. Jakości Kształcenia.
  3. Zapoznanie studentów ze strukturą i funkcjonowaniem uczelni, regulaminem studiów i innymi ważnymi zarządzeniami władz uczelni, dotyczącymi przebiegu studiów.
  4. Zachęcanie studentów do aktywnego udziału w życiu Uczelni (działalność w kołach naukowych, samorządzie studenckim, organizacjach studenckich);
  5. Koordynowanie wyboru przez studentów promotora i tematu pracy dyplomowej.
  6. Doradzanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów studentów związanych z przebiegiem studiów.
  7. Informowanie władz wydziału o problemach nurtujących studentów.