Parlament studencki

W roku akademickim 2017/2018 do Organów Samorządu oraz Organów Kolegialnych przyjęto następujące osoby:

Parlament Studencki:
Elwira Zygielewicz

Senat UZ:
Magdalena Burnicka

Rada Wydziału:
Magdalena Burnicka
Mariia Iurkowa
Elwira Zygielewicz