Pomoc materialna

Bieżące informacje dotyczące Pomocy materialnej można znaleźć na stronach pomocy materialnej Działu Spraw Studenckich.

Stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów – motywacyjne i przedsiębiorcze

Regulamin
Informacje: www.lubuskie.pl
tel.: 684565588