Praca magisterska

Dyplomowanie 2019/20

Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersytecie Zielonogórskim w module StudNet

Zasady przygotowania pracy dyplomowej oraz złożenia egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia

Zagadnienia na egzamin magisterski

 

Listy tematów prac dyplomowych magisterskich do wyboru

 

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych kompletu dokumentów najpóźniej na dwa tygodnie przed obroną pracy lecz nie później niż 30 czerwca br. Wymagane są:

  • 1 egzemplarz pracy w formie drukowanej dwustronnie, w miękkiej oprawie, zaakceptowanej przez promotora, a w nim wszyte i podpisane:
  • Kserokopia aktualnego dowodu osobistego (w przypadku zmiany dowodu).

Uwaga! Wersja drukowana pracy wraz z płytą CD/DVD po obronie pozostaje w Aktach Studenta.

W przypadku niezłożenia pracy do 30 czerwca br. student zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie WNB podania do Dziekana Wydziału o przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej. Podanie musi być zaopiniowane przez promotora i powinno zawierać informację o stopniu zaawansowania pracy.

Dokumenty wymagane przy odbiorze dyplomu

Uwaga !!!
Przy odbiorze dyplomu wymagana jest:

  • legitymacja studencka (z wyłączeniem studentów studiów pierwszego stopnia)
  • wypełniona w formie elektronicznej karta obiegowa (należy ją wygenerować w Systemie Dziekanat – StudNet na indywidualnym koncie studenta).