Praca magisterska

Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersytecie Zielonogórskim w module StudNet

Zagadnienia na egzamin magisterski

 

Listy tematów prac dyplomowych magisterskich do wyboru

 

Zasady przygotowania pracy dyplomowej oraz złożenia egzaminu dyplomowegoZałącznik do Zarządzenia nr 1/2021 Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14 czerwca 2021 r.

Wskazówki dotyczące przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej – Wychowanie fizyczne

 

Uwaga! Wersja drukowana pracy wraz z płytą CD/DVD po obronie pozostaje w Aktach Studenta.

W przypadku niezłożenia pracy do 30 czerwca br. student zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie WNB podania do Dziekana Wydziału o przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej. Podanie musi być zaopiniowane przez promotora i powinno zawierać informację o stopniu zaawansowania pracy.