Praca magisterska

Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersytecie Zielonogórskim w module StudNet

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ ZŁOŻENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

Harmonogram egzaminów (terminy)

Lista tematów prac dyplomowych magisterskich do wyboru w roku akademickim 2019/2020

Studenci pierwszego roku studiów II stopnia proszeni są o wybór tematu pracy dyplomowej, zgłaszanie się do promotorów oraz podpisanie karty tematu pracy dyplomowej do dnia 24.01.2020r.

Lista tematów prac dyplomowych magisterskich do wyboru w roku akademickim 2018/2019

Studenci pierwszego roku studiów II stopnia proszeni są o wybór tematu pracy dyplomowej, zgłaszanie się do promotorów oraz podpisanie karty tematu pracy dyplomowej do dnia 21.12.2018r.

Lista tematów prac magisterskich do wyboru w roku akademickim 2017/2018.

Studenci pierwszego roku studiów II stopnia proszeni są o wybór tematu pracy dyplomowej, zgłaszanie się do promotorów oraz podpisanie karty tematu pracy dyplomowej do dnia 15.01.2018 roku

Lista tematów prac magisterskich do wyboru w roku akademickim 2016/2017.

Studenci pierwszego roku studiów II stopnia proszeni są o wybór tematu pracy dyplomowej, zgłaszanie się do promotorów oraz podpisanie karty tematu pracy dyplomowej do dnia 13.01.2017 roku

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych kompletu dokumentów najpóźniej na dwa tygodnie przed obroną pracy lecz nie później niż 30 czerwca br. Wymagane są:

  • 1 egzemplarz pracy w formie drukowanej dwustronnie, w miękkiej oprawie, zaakceptowanej przez promotora, a w nim wszyte i podpisane:
  • Kserokopia aktualnego dowodu osobistego (w przypadku zmiany dowodu).

Uwaga! Wersja drukowana pracy wraz z płytą CD/DVD po obronie pozostaje w Aktach Studenta.

W przypadku niezłożenia pracy do 30 czerwca br. student zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie WNB podania do Dziekana Wydziału o przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej. Podanie musi być zaopiniowane przez promotora i powinno zawierać informację o stopniu zaawansowania pracy.

Dokumenty wymagane przy odbiorze dyplomu

  • Dowód osobisty (potwierdzenie tożsamości).
  • Podpisana karta obiegowa.
  • Legitymacja studencka.
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za dyplom.