Procedura składania prac dyplomowych i ich oceny w systemie antyplagiatowym

  1. Niezależnie od konieczności złożenia w Dziekanacie papierowej wersji pracy dyplomowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD studenci wgrywają ukończoną pracę (po akceptacji Promotora) do systemu Dziekanat korzystając ze swojego konta studenckiego (wymagany jest plik pdf).
  2. Promotor sprawdza poprawność załączonego dokumentu i dopuszcza pracę do obrony lub kieruje do kontroli antyplagiatowej.

Pomoc oraz informacje szczegółowe:

OSA ORPD Dziekanat – opis

Szkolenie OSA – materialy 2