Kierunkowe efekty kształcenia

Opisy zakładanych efektów uczenia się:

BIOLOGIA

BIOMONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

BIOTECHNOLOGIA

OCHRONA ŚRODOWISKA

TURYSTYKA I REKREACJA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

  • Studia I stopnia
  • Studia II stopnia

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA


OCHRONA ŚRODOWISKA (w języku angielskim)

ENVIRONMENTAL PROTECTION

  • First degree undergraduate studies