Stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego

Szanowni Państwo Studenci!

Uprzejmie informujemy Państwa, iż Sejmik Województwa Lubuskiego na mocy uchwały nr XUV/670/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. od roku akademickiego 2018/2019 ustanowił stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego.

Celem głównym pomocy materialnej dla studentów zamieszkujących na terenie naszego województwa i uczących się na lubuskich uczelniach jest wsparcie młodych lubuszan w ramach wyrównywania szans edukacyjnych oraz inspiracja do podjęcia studiów na uczelniach naszego województwa.

Obecnie trwa nabór na kolejną jego edycję.

Studenci I roku studiów stacjonarnych w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych, którzy spełnią warunki określone w „Regulaminie” mogą ubiegać się o stypendia motywujące oraz stypendia przedsiębiorcze.

Pragniemy nadmienić, iż termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami upływa z dniem 15 października danego roku akademickiego, na który składany jest wniosek.

Więcej informacji na temat stypendiów są dostępne na stronie:
http://bip.lubuskie.pl/418/3097/Kolejna_edycja_Stypendiow_motywujacych_i_przedsiebiorczych_dla_lubuskich_studentow_21/