Stypendia motywujące

Stypendia motywujące na WNB – studia I stopnia, I rok – Biotechnologia oraz Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem.

Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego – Regulamin