Stypendium ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców

W imieniu Pana Profesora Wojciecha Strzyżewskiego Prorektora ds. Studenckich uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieszczono informację dotyczącą składania wniosków o stypendium ministra dla studentów i stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r

Proszę zapoznać się z tekstem Rozporządzenia, podaję stronę: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000658

Proszę zwrócić uwagę na Rozdział 3 – przyznawanie stypendiów – paragraf 7 ust. 1  i Rozdział 4 – Przepisy epizodyczne i przepisy końcowe – paragraf 17 ust.1