Ochrona Środowiska

Ochrona środowiska studia I stopnia (licencjackie) – w języku angielskim studia II stopnia (magisterskie) ochrona zasobów naturalnych studia III stopnia (doktoranckie) Plany studiów Opisy przedmiotów – Sylabusy Ochrona środowiska jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, korzystającą z dorobku wielu nauk podstawowych, a Czytaj dalej…