Turystyka i Rekreacja

 • studia I stopnia (licencjackie)
  • specjalności: hotelarstwo, gospodarka turystyczna, organizacja wypoczynku
   (turystyka i organizacja wypoczynku)
 1. Plany studiów
 2. Opisy przedmiotów – Sylabusy → Sprawdź czego będziesz się uczyć!

Dlaczego warto studiować na kierunku turystyka i rekreacja

Myślisz o tym, żeby pracować w branży turystycznej, otworzyć własny biznes, organizować wydarzenia, być rezydentem turystycznym, pracować w najlepszych hotelach, tworzyć produkty turystyczne, osobiście doradzać jak odpoczywać i odpowiedzialnie podróżować lub odkrywać nowe destynacje?

Takie są fakty:
– turystyka jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki,
– zapewnia pracę ponad 100 mln ludzi na całym świecie,
– według danych The World Travel&Tourism Council (WTTC), globalny rynek usług turystycznych osiągnął w 2018 r. wartość 8,8 bilionów dolarów i z tempem wzrostu na poziomie +3,9% jest drugim tuż za produkcją (+4%) najszybciej rozwijającym się sektorem na świecie,
– tylko w 2018 roku turyści odbyli na całym świecie 1,4 miliarda podróży,
– w 2018 r. Polacy wzięli udział w 47,7 mln podróży krajowych oraz 12,7 mln turystycznych wyjazdów zagranicznych.

Jesteśmy tu dla Ciebie
Kierunek turystyka i rekreacja oferuje możliwość zdobycia odpowiednich kwalifikacji na wykładach, ćwiczeniach, konwersatoriach, warsztatach, praktykach i niezliczonych wyjazdach studyjnych. Będziesz mógł wybrać jedną z trzech specjalności:

– Hotelarstwo
– Gospodarka turystyczna
– Organizacja wypoczynku (turystyka i organizacja wypoczynku)

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja o profilu praktycznym otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyskana w trakcie studiów wiedza, m. in. ekonomiczna, techniczno-organizacyjna, prawnicza, przyrodnicza, społeczna, geograficzna, historyczna, informatyczna, umożliwi poznanie i rozumienie mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne i rekreacyjne, przemian zachodzących we współczesnej gospodarce turystycznej, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i organizowanie imprez rekreacyjnych. Mając wszechstronne interdyscyplinarne wykształcenie, zarówno z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych absolwent powinien posiadać następujące umiejętności: samodzielnego przygotowania i zrealizowania imprez turystycznych i rekreacyjnych, planowania i kierowania własnymi przedsięwzięciami organizacyjnymi z zakresu turystyki i rekreacji, swobodnego nawiązywania kontaktów i efektywnej pracy twórczej samodzielnej i zespołowej, posługiwania się językiem obcym w zakresie obsługi ruchu turystycznego, zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, w tym hotelarskimi i agroturystycznymi. W zależności od wybranej specjalności absolwenci kierunku turystyka i rekreacja nabywają dodatkowe umiejętności i kompetencje. Na specjalności organizacja wypoczynku (turystyka i organizacja wypoczynku) są to m.in. umiejętności praktyczne związane z pilotażem wycieczek krajowych i zagranicznych, umiejętności planowania czasu wolnego i stosowania różnorodnych środków, form i metod z zakresu rekreacji, programowania i prowadzenia zróżnicowanych form turystyki szkolnej oraz umiejętności w zakresie promocji zdrowia wśród różnych grup wiekowych. Na specjalności gospodarka turystyczna absolwenci nabywają umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, dokonywania analizy rynku turystycznego, sporządzania planu działań marketingowych, konkurowania na rynku usług turystycznych, pozyskiwania i wykorzystywania informacji turystycznej. Na specjalności hotelarstwo umiejętności absolwentów ukierunkowane są m.in. na: zarządzanie hotelami, motelami i pensjonatami oraz zarządzanie zasobami ludzkimi, kształtowanie wizerunku i marki hotelu, umiejętność stosowania narzędzi marketingowych w usługach hotelarskich, umiejętność obsługi w hotelach i dbałości o jakość usług hotelarskich.
Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja uzyskają dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne do sprawowania różnorodnych funkcji zawodowych i obejmowania różnych stanowisk w sferze turystyki i rekreacji. Mogą uzyskać zatrudnienie w: biurach podróży, punktach informacji turystycznej, przewodnictwach miejskich, ośrodkach kultury, sportu i rekreacji, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach i sanatoriach, działach socjalnych firm i instytucji publicznych, organach administracji rządowej i samorządowej (wydziały promocji i turystyki), stowarzyszeniach, fundacjach, mediach zajmujących się promocją regionów turystycznych, szkołach, hotelach, pensjonatach, motelach, zakładach gastronomicznych, gospodarstwach agroturystycznych. Ponadto absolwenci kierunku turystyka i rekreacja uzyskają umiejętności pozwalających na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

Nauka na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

 

Studia pierwszego stopnia

Specjalności proponowane na kierunku

 • Hotelarstwo
 • Gospodarka turystyczna
 • Organizacja wypoczynku (Turystyka i organizacja wypoczynku)