Uwaga! Dzień wolny!

Drodzy studenci Wydziału Nauk Biologicznych,
Informuję, że wygraliście, w swojej grupie, nagrodę w akcji „Oceń Belfra”.
Jest nią ustanowiony przez Rektora UZ dzień wolny od zajęć dydaktycznych, który przypada na 23 maja 2022 roku.
W imieniu Władz Dziekańskich dziękuję za zaangażowanie w akcję „Oceń Belfra”.

dr Elżbieta Roland
Prodziekan ds. Studenckich