Uwaga, studenci!

INFORMACJA DLA STUDENTÓW  

GRUPY:    21BT-MA-SD   21O-OZN-SD   

31WF –SP17/18   31WF –NP17/18

Zgodnie z obowiązującym planem studiów w semestrze letnim 2019/2020 realizowany będzie obowiązkowy przedmiot wybieralny z oferty  ogólnouczelnianej (wykład).

W systemie Dziekanat udostępniono zakładkę umożliwiającą Państwu zapisy na przedmiot z oferty ogólnouczelnianej na semestr letni w roku akademickim 2019/2020.

Zapisy są obowiązkowe i odbywają się w terminie do 17.01.2020 r.