Informujemy, że do końca semestru zimowego 2020/2021 zajęcia odbywać się będą wyłącznie w formie zdalnej.
Organizacja niektórych zajęć na kierunku wychowanie fizyczne (Teoria i metodyka pływania, Teoria i metodyka lekkiej atletyki, Teoria i metodyka gimnastyki) ulega zmianie (informacja u prowadzących).

Władze Dziekańskie WNB.