WAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW PRZEDŁUŻAJĄCYCH LEGITYMACJE STUDENCKIE!!!

W związku z ograniczeniem z dniem 19 października 2020r funkcjonowania uczelni, legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności przedłużania ważności legitymacji studenckiej. Dotyczy to również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie funkcjonowania uczelni.