Wydział Nauk Biologicznych

Wrześniowe Warsztaty Mikrobiologiczne

W dniach 17-20 września 2019 r. odbędzie się druga edycja Wrześniowych Warsztatów Mikrobiologicznych.
W ramach 2 godzin zajęć, prowadzonych przez pracowników Katedry Mikrobiologii, omówione zostaną grupy bakterii chorobotwórczych oraz pożytecznych dla człowieka. Przeprowadzone zostaną zajęcia praktyczne obejmujące:
– przygotowanie preparatu mikroskopowego i barwienie metodą Grama;
– zasady diagnostyki mikrobiologicznej obejmującej rozpoznawanie podstawowych kształtów komórek bakteryjnych i wzrostu na podłożach różnicujących;
– wrażliwość na antybiotyki.
W zajęciach mogą wziąć udział grupy liczące do 24-26 osób. Szczególnie zapraszamy uczniów klas maturalnych. Ilość miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenia można przysyłać na adres mailowy: j.mazurek@wnb.uz.zgora.pl


Relacje z poprzednich warsztatów.

W dniach 25-28 września 2018 r. odbyły się po raz pierwszy na Uniwersytecie Zielonogórskim   Warsztaty Mikrobiologiczne zorganizowane przez Katedrę Mikrobiologii i Genetyki Wydziału Nauk Biologicznych.  Głównym celem warsztatów było upowszechnianie wiedzy o mikroorganizmach i rozwijanie świadomości odnośnie  roli drobnoustrojów w życiu człowieka i otaczającym go środowisku, a także rozbudzenie zainteresowania tą dyscypliną nauk biologicznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych,  potencjalnych przyszłych studentów UZ.  Tegoroczne Warsztaty Mikrobiologiczne zostały skierowane do młodzieży szkół licealnych w naszym województwie.  W Warsztatach uczestniczyli uczniowie z trzecich klas sześciu szkół średnich,  w tym:  ILO w Zielonej Górze, Zespół Szkół Akademickich w Zielonej Górze, Liceum im. K.K. Baczyńskiego z Nowej Soli, Liceum ze Szprotawy, Liceum Ogólnokształcące z Żagania i II LO z Leszna. Program Warsztatów obejmował wykłady wprowadzające, poruszające tematykę związaną z przedstawieniem dużego zróżnicowania w świecie drobnoustrojów,  różnorodnością metod służących identyfikacji drobnoustrojów oraz problematykę lekooporności bakterii jako konsekwencji masowego, ale nie zawsze  uzasadnionego stosowania antybiotyków. Głównym punktem programu były zajęcia praktyczne w laboratoriach. W takcie zajęć laboratoryjnych , pod opieką prowadzących, uczniowie obserwowali i identyfikowali różne kształty komórek bakteryjnych z wykorzystaniem techniki mikroskopowania przy stosowaniu imersji, dokonywali  identyfikacji bakterii w oparciu o różnice w  budowie ściany komórkowej metodą barwienia Grama – oznaczanie bakterii Gram+ i Gram-. Przeprowadzali identyfikację bakterii w oparciu o zróżnicowane cechy biochemiczne, na podstawie  wzrostu bakterii  na podłożach różnicujących oraz samodzielnie przeprowadzali badanie lekowrażliwości bakterii metodą krążkowo-dyfuzyjną. W trakcie zajęć młodzież miała też okazję zapoznać się z metodami i aparaturą służącą do diagnostyki molekularnej drobnoustrojów. Warsztaty Mikrobiologiczne spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony zarówno młodzieży jak  i nauczycieli szkół licealnych, czego wyrazem jest fakt, że pierwotnie planowany dwudniowy czas ich trwania, ze względu na liczbę chętnych uczestników, został wydłużony do czterech dni.

Katarzyna Baldy-Chudzik