WYBÓR TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ

Studenci trzeciego roku studiów I stopnia kierunek Biotechnologia i Biologia proszeni są o wybór tematu pracy dyplomowej, zgłaszanie się do promotorów oraz podpisanie karty tematu pracy dyplomowej do dnia 15.01.2020r. Lista propozycji tematów dostępna na stronie Wydziału.

Studenci pierwszego roku studiów II stopnia kierunek Biotechnologia specjalność Mikrobioanalityka w biotechnologii proszeni są o wybór tematu pracy dyplomowej, zgłaszanie się do promotorów oraz podpisanie karty tematu pracy dyplomowej do dnia 15.01.2020r.