Ostatni nabór na
na studia podyplomowe
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna

Celem studiów jest przygotowanie do pracy nauczyciela wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkołach, klubach sportowych, przedszkolach i ośrodkach młodzieżowych. Program studiów przewiduje 3 semestry tj. 440 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych realizowanych w zjazdach sobotnio-niedzielnych. Absolwent jest przygotowany do pracy dydaktycznej, wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej, samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji prozdrowotnej aktywności fizycznej.
Studia są skierowane do osób posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne w celu zdobycia kwalifikacji do prowadzenia zajęć ruchowych i przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).

Termin składania dokumentów: 30 listopada 2020 r.

rejestracja online https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php