Wydział

Historia

Budynek Wydziału Nauk BiologicznychWydział Nauk Biologicznych (WNB) został utworzony na mocy Uchwały nr 218 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego, w dniu 28 lutego 2007 roku. Uchwała weszła w życie 1 września 2007 roku. Powstanie WNB związane było z koniecznością rozwoju badań naukowych i kształcenia w zakresie nauk biologicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Utworzenie WNB w ramach naszej uczelni stanowi wyjście naprzeciw wyzwaniom współczesnej nauki, a także potrzebom związanym z rozwiązywaniem problemów dotyczących człowieka i jakości środowiska przyrodniczego.

Historia związana z powstaniem WNB ma początek w 1994 roku, kiedy w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze został powołany Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska (IBiOŚ). IBiOŚ miał swoją skromną siedzibę w budynku przy ul. Monte Cassino 21b. Nieliczny początkowo zespół pracowników naukowo-dydaktycznych podjął się trudu kształcenia studentów na kierunku ochrona środowiska. W miarę upływu czasu, rozbudowie ulegała zarówno baza dydaktyczna, jak i naukowa. W 2007 roku, znaczna część Instytutu przeprowadziła się do nowego budynku przy ul. prof. Z. Szafrana 1.

Organizacja wewnętrzna Wydziału ulega dynamicznym zmianom wraz z rozwojem kadry naukowej oraz bazy naukowej i materialnej. Aktualnie Wydział NB składa się z 5 jednostek w randze katedry oraz 2 wyodrębnionych: Kateda Biologii Molekularnej, Katedra Biotechnologii, Katedra Botaniki i Ekologii, Katedra Ochrony Przyrody, Katedra Zoologii oraz Zielonogórski Ogród Botaniczny i Muzeum Przyrodnicze – Centrum Bioróżnorodności.

W 2013 r. Wydział Nauk Biologicznych uzyskał uprawnienia do doktoryzowania na kierunkach Biologia oraz Ochrona Środowiska.

Baza dydaktyczno-naukowa

Laboratorium chemiiWydział Nauk Biologicznych rozpoczął swoją działalność 1 września 2007 roku. Władze Wydziału wraz z pracownikami dołożyły wszelkich starań, aby od początku swojego istnienia zapewnić odpowiednie zaplecze dydaktyczne swoim studentom, między innymi poprzez lokalizację wydziału w nowym budynku uczelni – A-8. Wszystkie wykłady odbywają się w nowoczesnych, obszernych salach z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego. Duża część zajęć laboratoryjnych i wszystkie zajęcia typu konwersatoryjnego odbywają się w nowym budynku. Stale czynione są wysiłki w celu doposażania pomieszczeń i wzbogacania ich w materiały dydaktyczne. Należy pamiętać, że kierunek ochrona środowiska został uruchomiony w sytuacji braku tradycji rozwijania nauk biologicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim i na uczelniach, z których UZ się wywodzi. Pracownicy wydziału dużym nakładem pracy i zaangażowaniem osobistym starają się zapewnić odpowiedni poziom kształcenia i wzbogacają bazę dydaktyczną. Studia na kierunku ochrona środowiska są bardzo kosztowne. Wymagają specjalistycznych laboratoriów, drogich materiałów zużywalnych i eksponatów. Często są one pozyskiwane drogą osobistych kontaktów i wymiany z innymi uczelniami lub instytucjami badawczymi, jak też jako darowizny różnych instytucji i osób prywatnych. Obecnie kończy się remont w budynku A-26 przy ul. Monte Cassino, w którym zlokalizowana jest część bazy naukowo-dydaktycznej wydziału. Niewątpliwym atutem jest Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Służy on jako dobra baza dydaktyczna dla kierunku ochrona środowiska (przedmioty z zakresu botaniki i ekologii roślin), szczególnie specjalność kształtowanie terenów zieleni. Podobną rolę dla kształcenia z zakresu nauk o zwierzętach ma odgrywać Muzeum Przyrodnicze, które jest obecnie w fazie tworzenia.

Uniwersytet Zielonogorski powołał Park Naukowo-Technologiczny z siedzibą w Nowym Kisielinie. Jego realizacja zostanie zakończona w 2012 roku. W ramach PNT UZ zostało powołane Centrum Innowacji „Technologie dla Zdrowia Człowieka” w którego utworzenie i działalność jest zaangażowany Wydział Nauk Biologicznych. CI TdZC będzie między inymi miejscem zaawansowanej dydaktyki (II i III stopień studiów) oraz badań naukowych w obszarze life science.

KIERUNKI STUDIÓW

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem

pierwszego stopnia (studia licencjackie) – stacjonarne

Biologia

 pierwszego stopnia (studia licencjackie) – stacjonarne i niestacjonarne

drugiego stopnia (studia magisterskie) – stacjonarne i niestacjonarne

trzeciego stopnia (studia doktoranckie) – stacjonarne

Biotechnologia

 pierwszego stopnia (studia licencjackie) – stacjonarne

 drugiego stopnia (studia magisterskie) – stacjonarne

Ochrona środowiska

pierwszego stopnia (studia licencjackie) – stacjonarne i niestacjonarne

drugiego stopnia (studia magisterskie) – stacjonarne i niestacjonarne

  • biotechnologia w ochronie środowiska
  • kształtowanie terenów zieleni
  • ochrona zasobów naturalnych

trzeciego stopnia (studia doktoranckie) – stacjonarne

Wychowanie fizyczne

pierwszego stopnia (studia licencjackie) – stacjonarne i niestacjonarne

  • specjalność nauczycielska: instruktor piłki siatkowej, instruktor piłki ręcznej, instruktor pływania

drugiego stopnia (studia magisterskie) – stacjonarne i niestacjonarne

  • specjalność nauczycielska: aktywność ruchowa seniorów, trener personalny, żywienie i suplementacja w sporcie

Akty prawne