Komisje Wydziałowe

Komisje Senackie

 1. Komisja ds. nauki – dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Baldy-Chudzik
 2. Komisja ds. kształcenia – dr Elżbieta Roland
 3. Komisja ds. studenckich – dr Elżbieta Roland
 4. Komisja ds. budżetu i finansów – prof. dr hab. Beata Gabryś

Komisje Dyscyplinarne

 1. Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli – dr inż. Agnieszka Ważna
 2. Komisja dyscyplinarna dla studentów – dr Agnieszka Mirończyk
 3. Komisja dyscyplinarna dla doktorantów – dr Justyna Mazurek
 4. Odwoławcza Komisja dyscyplinarna dla studentów – dr Ewa Bok
 5. Odwoławcza Komisja dyscyplinarna dla doktorantów – dr Andrzej Jurkowski

Rada Oficyny Wydawniczej UZ – dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Baldy-Chudzik

Komisja ds. Statutu UZ i projektów uchwał około statutowych – dr hab. prof. nadzw. Jacek Kozioł

Rada ds. Jakości Kształcenia

 1. Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia – dr Elżbieta Roland
 2. Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia- dr Ewa Bok

Rada Biblioteczna – dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Baldy-Chudzik

Komisje Wydziałowe

Wydziałowa Komisja Nauki

 1. dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Baldy-Chudzik – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Beata Gabryś
 3. prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
 4. prof. dr hab. Leszek Jerzak
 5. dr hab. prof. nadzw. Jacek Kozioł
 6. dr hab. prof. nadzw. Jacek Leluk

Wydziałowa Komisja Kształcenia

 1. dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Baldy-Chudzik – przewodnicząca
 2. dr Elżbieta Roland Prodziekan ds. dydaktyki
 3. prof. dr hab. Beata Gabryś
 4. prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
 5. dr hab. prof. nadzw. Jacek Kozioł
 6. prof. dr hab. Leszek Jerzak
 7. dr hab. prof. nadzw. Jacek Leluk
 8. interesariusz 1
 9. interesariusz 2
 10. interesariusz 3
 11. student biologia– Sylwia Maćkowiak  (biologia, lic)
 12. student ochronaśrodowiska– Mateusz Skrzypka (ochrona, mgr)
 13. student biotechnologia – Hanna Gąsiorowska (mgr)

Wydziałowa Komisja Wyborcza kadencja 2016-2020

 1. dr Dżamila Bogusławska – przewodniczący
 2. dr Agnieszka Mirończyk
 3. dr Justyna Mazurek

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 1. dr Ewa Bok – przewodnicząca
 2. dr Elżbieta Roland – Prodziekan ds. dydaktyki
 3. dr Katarzyna Dancewicz
 4. dr Andrzej Jurkowski
 5. dr inż. Jan Cichocki
 6. interesariusz
 7. student – Patrycja Nakonieczna
 8. Mateusz Ciepliński – doktorant

Wydziałowy Zespół ds. Katalogów ECTS

 1. dr Katarzyna Dancewicz – biologia II i III stopień
 2. dr Renata Grochowalska – biologia I stopień
 3. dr Andrzej Jurkowski – biotechnologia I i II stopień
 4. dr Olaf Ciebiera – ochrona środowiska I, II i III stopień
 5. dr inż. Agnieszka Ważna – biomonitoring i zarządzanie środowiskiem I stopień
 6. mgr Uladzimir Alyavdin

Wydziałowy Koordynator ECTS

dr Anna Timoszyk

Zespół ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 1. dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Iszkuło – przewodniczący
 2. dr Iwona Sergiel
 3. dr Justyna Mazurek
 4. dr inż. Jan Cichocki

Komisja Rekrutacyjna 2018/2019

 1. prof. dr hab. Beata Gabryś – przewodnicząca
 2. mgr Justyna Pisarska
 3. Alina Misiuk

Wydziałowy Koordynator MOST/MOSTECH

dr Beata Machnicka

Wydziałowy Koordynator Erasmus/Erasmus plus

dr Justyna Mazurek

Komisja ds. Erasmus+

 1. dr hab. prof. nadzw. Piotr Kamiński – przewodniczący
 2. dr inż. Jan Cichocki
 3. dr Artur Wandycz
 4. dr Justyna Mazurek

Rada Programowa Ogrodu Botanicznego

 1. prof. dr hab. Beata Gabryś – przewodnicząca
 2. dr Piotr Reda – sekretarz

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Leszek JerzakWydział Nauk Biologicznych UZ
 2. prof. dr hab. Franciszek Gospodarczyk – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 3. dr hab. prof. nadzw. Marian GiertychWydział Nauk Biologicznych UZ
 4. mgr inż. Leszek Banach – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
 5. mgr Alicja Makarska – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
 6. mgr Urszula Podgajna – Urząd Miasta Zielona Góra, Biuro Ochrony Środowiska

Wydziałowa Komisja Inwentaryzacyjna ds. Środków Chemicznych

 1. mgr Anna Pawłowicz
 2. lic. Marta Wójtowicz
 3. Wanda Tomala