Pracownicy

Instytut Nauk Biologicznych

e-mail
(…@wnb.uz.zgora.pl)
Pokój tel.
Katedra Biotechnologii
dr hab. prof. nadzw. Beata Machnicka
Kierownik Katedry
b.machnicka@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 503+48683287367
Pracownia Biotechnologii
dr inż. Iwona Sergiel
Kierownik Pracowni
i.sergiel@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 517+48683283042
dr hab. prof. nadzw. Piotr Kamiński
Profesor nadzwyczajny
P.Kaminski@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 520+48683287862
dr inż. Agnieszka Mirończyk
Adiunkt
a.mironczyk@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 517+48683283042
dr inż. Julia Nowak-Jary
Adiunkt
J.Nowak-Jary@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 512+48683282462
dr Anna Timoszyk
Adiunkt
a.timoszyk@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 509+48683287335
dr Andrzej Jurkowski
Adiunkt
a.jurkowski@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 509+48683287335
mgr Anna Samsel
Specjalista naukowo-techniczny
a.samsel@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 207+48683283027
Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
dr hab. prof. nadzw. Beata Machnicka
Kierownik Katedry
b.machnicka@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 503+48683287367
prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz
Profesor nadzwyczajny
ewa.jaskiewicz@iitd.pan.wroc.plbud. A-8 p. 505+48683287381
dr inż. Dżamila Bogusławska
Adiunkt
d.boguslawska@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 505+48683287381
dr inż. Elżbieta Heger
Adiunkt
e.heger@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 513+48683287381
dr Renata Grochowalska
Adiunkt
r.grochowalska@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 503+48683282725
dr Sylwia Andrzejczak-Grządko
Adiunkt
s.andrzejczak-grzadko@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 513+48789442123
dr Andżelina Łopińska
Adiunkt
a.lopinska@wzs.uz.zgora.plbud. A-8 p. 505+48683282725
mgr Ewelina Czarnecka
Pracownik naukowo-techniczny
e.czarnecka@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 207+48683283027
Pracownia Bioinformatyki i Sterowania Bioprocesami
dr hab. inż. prof. nadzw. Andrzej Kasperski
Kierownik Pracowni
a.kasperski@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 512+48683287329
Katedra Botaniki i Ekologii
prof. dr hab. Beata Gabryś
Kierownik Katedry
b.gabrys@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 515+48683287317
prof. dr hab. Marian Giertych
Profesor nadzwyczajny
m.giertych@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 520+48683287862
prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło
Profesor nadzwyczajny
g.iszkulo@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 518+48683282557
dr Katarzyna Dancewicz
Adiunkt
k.dancewicz@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 507+48683282483
dr Dmytro Iakushenko
Adiunkt
d.iakushenko@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 518+48683282557
dr Anna Wróblewska-Kurdyk
Asystent
a.wroblewska@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 507+48683282483
mgr Patrycja Nakonieczna
Pracownik naukowo-techniczny
p.nakonieczna@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 519+48683282542
mgr Paulina Bylica
Pracownik naukowo-techniczny
p.bylica@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 519+48683282542
katedra Ochrony Przyrody
prof. dr hab. Leszek Jerzak
Kierownik Katedry
l.jerzak@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 514+48683287872
prof. dr hab. Jerzy Karg
Profesor nadzwyczajny
turew@poczta.onet.plbud. A-8 p. 501+48683282539
dr hab. prof. nadzw. Martin Hromada
Profesor nadzwyczajny
hromada.martin@gmail.combud. A-8 p. 504+48683282539
dr hab. Federico Morelli
Profesor wizytujący
fmorellius@gmail.combud. A-8 p. 504+48683282539
dr Artur Wandycz
Adiunkt
a.wandycz@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 504+48683287334
dr Marcin Bocheński
Adiunkt
m.bochenski@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 511+48683287336
dr Olaf Ciebiera
Adiunkt
o.ciebiera@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 511+48683287336
Katedra Zoologii
prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
Kierownik Katedry
g.gabrys@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 516+48683287318
dr hab. prof. nadzw. Bartłomiej Najbar
Profesor nadzwyczajny
b.najbar@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 501+48683282539
dr Elżbieta Roland
Adiunkt
e.roland@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 508+48683287871
dr inż. Agnieszka Ważna
Adiunkt
a.wazna@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 502+48683287330
dr Mateusz Ciepliński
Adiunkt
m.cieplinski@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 506+48683282725
dr inż. Jan Cichocki
Adiunkt
j.cichocki@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 502+48683287330
dr Monika Grandtke
Pracownik naukowo-techniczny
mgrandtke@wp.plbud. A-8 p. 508+48683282542
Uniwersytecki Ogród Botaniczny
Ogród Botaniczny
mgr inż. Radosław Skrobania
Kierownik Ogrodu
r.skrobania@wnb.uz.zgora.plOgród Botaniczny +48601902290
dr Sebastian Pilichowski
Samodzielny referent ds. obsługi wycieczek
po Ogrodzie Botanicznym UZ
s.pilichowski@wnb.uz.zgora.plOgród Botaniczny +48724971884
mgr inż. Agnieszka Tokarska-Osyczka
Samodzielny referent ds. obsługi wycieczek
po Ogrodzie Botanicznym UZ
a.tokarska-osyczka@wnb.uz.zgora.plOgród Botaniczny +48601902290
Mieczysław Szymański
Pracownik
mietex107@gmail.comOgród Botaniczny +48601902283
Ptasi Azyl Ośrodek dla zwierząt chronionych prawem
dr Ewa Burda
Pracownik
c4n@o2.plOgród Botaniczny +48601902283
lek. wet. Maciej Koliński
Pracownik
azylzg@gmail.comOgród Botaniczny +48601902283
Marlena Żak-Baraniak
Pracownik
marlena.zak106@gmail.comOgród Botaniczny +48601902283
Warsztat Badawczo-Techniczny
mgr Włodzimierz Alawdin
Referent badawczo-techniczny
u.alyavdin@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 202+48683282392
Administracja
mgr Anna Grasza
Sekretariat INB
a.grasza@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 122+48683282341

 

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia

 

e-mail
(…@wnb.uz.zgora.pl)
Pokój tel.
Katedra Sportu, Turystyki i Promocji Zdrowia
dr hab. prof. nadzw. Ryszard Asienkiewicz
Kierownik Katedry
r.asienkiewicz@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 105+48683287835
dr hab. prof. nadzw. Józef Tatarczuk
Profesor nadzwyczajny
j.tatarczuk@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 501+48683282539
dr hab. prof. nadzw. Halina Guła-Kubiszewska
Profesor nadzwyczajny
H.Gula-Kubiszewska@wnb.uz.zgora.plbud. A-38 p. 107+48683287835
dr hab. prof. nadzw. Evgeny Vrublevskiy
Profesor nadzwyczajny
e.vrublevskiy@wnb.uz.zgora.plbud. A-38 p. 2+48683287835
dr Grażyna Biczysko
Adiunkt
G.Biczysko@wnb.uz.zgora.plbud. A-38 p. 109+48683287835
dr Andrzej Mroczkowski
Adiunkt
A.Mroczkowski@wnb.uz.zgora.plbud. A-38 p. 4+48683287835
dr Mateusz Rynkiewicz
Adiunkt
M.Rynkiewicz@wnb.uz.zgora.plbud. A-38 p. 2+48683287835
dr Ewa Nowacka-Chiari
Adiunkt
E.Chiari@wnb.uz.zgora.plbud. A-38 p. 108+48683287835
dr Ewa Skorupka
Adiunkt
e.skorupka@wnb.uz.zgora.plbud. A-38 p. 108+48683287835
dr Bartłomiej Hes
Adiunkt
B.Hes@wnb.uz.zgora.plbud. A-40 p. 2+48683287835
Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr hab. prof. nadzw. Mariusz Kasprzak
Kierownik Katedry
m.kasprzak@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 506+48683529457
prof. dr hab. inż. Zygmunt Gil
Profesor zwyczajny
z.gil@wzs.uz.zgora.plbud. A-54 p. Pałac Kalsk+48683529457
dr hab. prof. nadzw. Tomasz Zięba
Profesor nadzwyczajny
t.zieba@wzs.uz.zgora.plbud. A-54 p. Sekretariat+48683529457
dr Mateusz Ciepliński
Adiunkt
m.cieplinski@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 506+48683282725
dr inż. Halina Bartkiewicz
Adiunkt
h.bartkiewicz@wzs.uz.zgora.plbud. A-54 p. Pałac Kalsk+48683529457
dr inż. Anna Gawrońska
Adiunkt
a.gawronska@wzs.uz.zgora.plbud. A-54 p. Pałac Kalsk+48683529457
dr inż. Jarosław Kliks
Adiunkt
j.kliks@wzs.uz.zgora.plbud. A-54 p. Pałac Kalsk+48683539667
dr Justyna Korycka-Korwek
Adiunkt
j.korycka@wzs.uz.zgora.plbud. A-54 p. 107+48683529457
dr inż. Bogna Latacz
Adiunkt
b.latacz@wzs.uz.zgora.plbud. A-54 p. +48683529457
dr inż. Agnieszka Maj
Adiunkt
a.maj@wzs.uz.zgora.plbud. A-54 p. Sekretariat+48683529457
dr Izabela Wojewoda
Adiunkt
i.wojewoda@wzs.uz.zgora.plbud. A-54 p. 107+48683529457
mgr inż. Magdalena Golińczak
Starszy wykładowca
inza@wzs.uz.zgora.plbud. A-54 p. Pałac Kalsk+48683529457
inż. Aneta Laskowska
Referent badawczo-techniczny
laboratorium@wzs.uz.zgora.plbud. A-8 p. Budynek laboratorium+48683529452
Pracownia Turystyki i Rekreacji
dr Agnieszka Gandecka
Kierownik Pracowni
a.gandecka@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 510+48683287870
dr Paweł Czechowski
Adiunkt
p.czechowski@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 510+48683287870
dr Krzysztof Dzieńdziura
Adiunkt
k.dziendziura@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 510+48683287870
dr Iwona Miedzińska
Adiunkt
i.miedzinska@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 510+48683287870
Administracja
mgr Iwona Wichłacz
Sekretatiat ISTŻ
i.wichlacz@wzs.uz.zgora.plbud. A-54 p. Sekretariat Instytutu+48683529457

 

Wydział Nauk Biologicznych

 

e-mail
(…@wnb.uz.zgora.pl)
Pokój tel.
Administracja
mgr Małgorzata Gromek
Sekretariat WNB
m.gromek@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 122+48789442203