Pracownicy

Pracownike-mail
(…@wnb.uz.zgora.pl)
Pokójtel.
Dziekan i prodziekani
prof. dr hab. Beata Gabryś
Dziekan
b.gabrys@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 515+48683287317
dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Baldy-Chudzik
Prodziekan ds. Nauki
k.baldy-chudzik@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 120+48683287332
dr Elżbieta Roland
Prodziekan ds. Dydaktyki
e.roland@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 508+48683287871

Katedra Biochemii i Bioinformatyki
prof. dr hab. Aleksander Sikorski
Profesor zwyczajny (umowa zlecenie)
aleksander.sikorski@uwr.edu.plbud. A-8 p. 505+48683287381
dr hab. prof. nadzw. Ewa Jaśkiewicz
Profesor nadzwyczajny
ewa.jaskiewicz@iitd.pan.wroc.plbud. A-8 p. 505+48683287381
dr inż. Dżamila Bogusławska
Adiunkt
d.boguslawska@wnb.uz.zgora.plbud. A-26 p. 110+48683287381
dr Beata Machnicka
Adiunkt
b.machnicka@wnb.uz.zgora.plbud. A-26 p. 109+48683287367
dr inż. Elżbieta Heger
Adiunkt
e.heger@wnb.uz.zgora.plbud. A-26 p. 110+48683287381
dr Renata Grochowalska
Adiunkt
r.grochowalska@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 503+48 683282725
Ewelina Czarnecka
Pracownik naukowo-techniczny
e.czarnecka@wnb.uz.zgora.plbud. A-26 p. 18+48683287381

Katedra Biotechnologii
dr hab. prof. nadzw. Jacek Kozioł
Kierownik Katedry
j.koziol@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 517+48683287324
dr hab. prof. nadzw. Piotr Kamiński
Profesor nadzwyczajny
P.Kaminski@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 520+48683287862
dr inż. Agnieszka Mirończyk
Adiunkt
a.mironczyk@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 209+48683283042
dr inż. Andrzej Kasperski
Adiunkt
a.kasperski@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 512+48683287329
dr inż. Julia Nowak-Jary
Adiunkt
J.Nowak-Jary@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 207+48683282462
dr inż. Iwona Sergiel
Adiunkt
i.sergiel@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 209+48683283042
dr Anna Timoszyk
Adiunkt
a.timoszyk@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 509+48683287335
dr Andrzej Jurkowski
Adiunkt
a.jurkowski@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 509+48683287335
mgr Anna Samsel
St.laborant – pracownik naukowo-techniczny
a.pawlowicz@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 207+48683282462

Katedra Botaniki i Ekologii
prof. dr hab. Beata Gabryś
Kierownik Katedry
b.gabrys@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 515+48683287317
dr hab. prof. nadzw. Marian Giertych
Profesor nadzwyczajny
m.giertych@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 520+48683287862
dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Iszkuło
Profesor nadzwyczajny
g.iszkulo@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 518+48683282557
dr hab. prof. nadzw. Bartłomiej Najbar
Profesor nadzwyczajny
b.najbar@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 501+48683282539
dr Katarzyna Dancewicz
Adiunkt
k.dancewicz@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 508+48683287871
dr Dmytro Iakushenko
Adiunkt
d.iakushenko@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 518+48683282557
dr Anna Wróblewska-Kurdyk
Asystent
a.wroblewska@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 507+48683282483
Patrycja Nakonieczna
Pracownik naukowo-techniczny
p.nakonieczna@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 519+48683282542
Paulina Bylica
Pracownik naukowo-techniczny
p.bylica@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 519+48683282542

Katedra Mikrobiologii i Genetyki
dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Baldy-Chudzik
Kierownik Katedry
k.baldy-chudzik@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 120+48683287332
prof. dr hab. Michał Stosik
Profesor zwyczajny
m.stosik@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 504+48683287332
dr Ewa Bok
Adiunkt
e.bok@wnb.uz.zgora.plbud. A-26 p. 114+48683287333
dr Justyna Mazurek-Popczyk
Adiunkt
j.mazurek@wnb.uz.zgora.plbud. A-26 p. 114a+48683287333
dr Sylwia Andrzejczak-Grządko
Adiunkt
s.andrzejczak-grzadko@wnb.uz.zgora.plbud. A-26 p. 111+48789442123
mgr Justyna Pisarska
Asystent
j.pisarska@wnb.uz.zgora.plbud. A-26 p. 113+48789442235
Wanda Tomala
St.laborant – pracownik naukowo-techniczny
w.tomala@wnb.uz.zgora.plbud. A-26 p. 123+48683287321
Agnieszka Wyrwał
Laborant
a.lewinska@wnb.uz.zgora.plbud. A-26 p. 123+48683287321

Katedra Ochrony Przyrody
prof. dr hab. Leszek Jerzak
Kierownik Katedry
l.jerzak@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 514+48683287872
prof. dr hab. Jerzy Karg
Profesor nadzwyczajny
turew@poczta.onet.plbud. A-8 p. 501+48683282539
dr hab. prof. nadzw. Martin Hromada
Profesor nadzwyczajny
hromada.martin@gmail.combud. A-8 p. 501+48683282539
dr hab. prof. nadzw. Józef Tatarczuk
Profesor nadzwyczajny
j.tatarczuk@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 501+48683282539
dr hab. Federico Morelli
Profesor wizytujący
fmorellius@gmail.combud. A-8 p. 501+48683282539
dr Artur Wandycz
Adiunkt
a.wandycz@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 202+48683287334
dr Marcin Bocheński
Adiunkt
m.bochenski@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 511+48683287336
dr Olaf Ciebiera
Adiunkt
o.ciebiera@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 511+48683287336

Katedra Zoologii
prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
Kierownik Katedry
g.gabrys@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 516+48683287318
dr hab. prof. nadzw. Mariusz Kasprzak
Profesor nadzwyczajny
mariuszbiol@o2.plbud. A-8 p. 506+48683282485
dr Elżbieta Roland
Adiunkt
e.roland@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 508+48683287871
dr inż. Agnieszka Ważna
Adiunkt
a.wazna@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 502+48683287330
dr inż. Jan Cichocki
Adiunkt
j.cichocki@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 502+48683287330
mgr Mateusz Ciepliński
Pracownik naukowo-techniczny
m.cieplinski@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 503+48683282725
mgr Monika Grandtke
Pracownik naukowo-techniczny
mgrandtke@wp.plbud. A-8 p. 519+48683282542
mgr Marcin Warchałowski
Doktorant
muflon.1985@tlen.plbud. A-8 p. 217+48683287318
mgr Anna Bator-Kocoł
Doktorant
mystacinaa@gmail.combud. A-8 p. 217+48683287318

Pracownia Języka Obcego
mgr Jadwiga Nikitiuk
Starszy wykładowca języka angielskiego specjalistycznego
jadzianikitiuk@tlen.plbud. A-26 p. 27+48683283039

Uniwersytecki Ogród Botaniczny
Ogród Botaniczny
dr Piotr Reda
Kierownik Ogrodu
p.reda@ps.com.plOgród Botaniczny+48601553704
mgr inż. Radosław Skrobania
Kierownik administracyjny
r.skrobania@wnb.uz.zgora.plOgród Botaniczny+48601902290
mgr Sebastian Pilichowski
Samodzielny referent ds. obsługi wycieczek
po Ogrodzie Botanicznym UZ
s.pilichowski@wnb.uz.zgora.plOgród Botaniczny+48724971884
mgr inż. Agnieszka Tokarska-Osyczka
Samodzielny referent ds. obsługi wycieczek
po Ogrodzie Botanicznym UZ
a.tokarska-osyczka@wnb.uz.zgora.plOgród Botaniczny+48601902290
Mieczysław Szymański
Pracownik
mietex107@gmail.comOgród Botaniczny+48601902283

Ptasi Azyl Ośrodek dla zwierząt chronionych prawem
mgr Ewa Burda
Pracownik
c4n@o2.plOgród Botaniczny+48601902283
lek. wet. Maciej Koliński
Pracownik
azylzg@gmail.comOgród Botaniczny+48601902283
Marlena Żak-Baraniak
Pracownik
marlena.zak106@gmail.comOgród Botaniczny+48601902283

Administracja
mgr Anna Grasza
Sekretariat
sekretariat@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 120+48683282341
mgr Małgorzata Gromek
Kierownik Dziekanatu
kierownik@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 123+48683287320
mgr Aneta Winnicka
Dziekanat
dziekanat@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 122+48683287323
Alina Misiuk
Dziekanat
dziekanat@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 122+48683287323
mgr Włodzimierz Alawdin
Administrator sieci
u.alyavdin@wnb.uz.zgora.plbud. A-8 p. 121+48683282392