Rady Programowe kierunków studiów

Wydziałowa Rada Programowa dla kierunku biologia

 1. dr hab. Marian Giertych, prof. UZ – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Beata Gabryś
 3. prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
 4. dr Katarzyna Dancewicz
 5. dr Renata Grochowalska
 6. dr Anna Wróblewska–Kurdyk
 7. mgr Paulina Bylica – studentka

Wydziałowa Rada Programowa dla kierunku biotechnologia

 1. dr Beata Machnicka – przewodniczący
 2. dr inż. Dżamila Bogusławska
 3. dr Andrzej Jurkowski
 4. dr inż. Agnieszka Mirończyk
 5. dr inż. Iwona Sergiel
 6. Hubert Nikiel – student

Wydziałowa Rada Programowa dla kierunków ochrona środowiska oraz biomonitoring i zarządzanie środowiskiem

 1. prof. dr hab. Leszek Jerzak – przewodniczący
 2. dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ
 3. dr Jan Cichocki
 4. dr Olaf Ciebiera
 5. dr Elżbieta Roland
 6. dr inż. Agnieszka Ważna
 7. Klaudia Andrzejewska – studentka

Wydziałowa Rada Programowa dla kierunku wychowanie fizyczne

 1. dr Ewa Skorupka – przewodnicząca
 2. dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ
 3. dr hab. Halina Guła–Kubiszewska, prof. UZ
 4. dr Grażyna Biczysko
 5. dr Ewa Nowacka–Chiari
 6. dr Bartłomiej Hes
 7. Weronika Luberta – studentka

Wydziałowa Rada Programowa dla kierunku turystyka i rekreacja

 1. doc dr Krzysztof Dzieńdziura – przewodniczący
 2. dr Paweł Czechowski
 3. dr Agnieszka Gandecka
 4. dr Iwona Miedzińska
 5. Katarzyna Lotek – przedstawicielka studentów