Rady Programowe kierunków studiów

Wydziałowa Rada Programowa dla kierunku biologia

 1. dr hab. Marian Giertych, prof. UZ – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Beata Gabryś
 3. prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
 4. dr Katarzyna Dancewicz
 5. dr Renata Grochowalska
 6. dr Anna Wróblewska–Kurdyk
 7. mgr Paulina Bylica – studentka

Wydziałowa Rada Programowa dla kierunku biotechnologia

 1. dr Beata Machnicka – przewodnicząca
 2. dr inż. Dżamila Bogusławska
 3. dr Andrzej Jurkowski
 4. dr inż. Agnieszka Mirończyk;
 5. dr inż. Iwona Sergiel
 6. Joanna Lindecka – przedstawiciel studentów

Wydziałowa Rada Programowa dla kierunków ochrona środowiska oraz biomonitoring i zarządzanie środowiskiem

 1. prof. dr hab. Leszek Jerzak – przewodniczący
 2. dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ
 3. dr Jan Cichocki
 4. dr Olaf Ciebiera
 5. dr Elżbieta Roland
 6. dr inż. Agnieszka Ważna
 7. Klaudia Andrzejewska – przedstawiciel studentów

Wydziałowa Rada Programowa dla kierunku wychowanie fizyczne

 1. dr Ewa Skorupka – przewodnicząca
 2. dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ
 3. dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ
 4. dr Grażyna Biczysko
 5. dr Ewa Nowacka-Chiari
 6. dr Bartłomiej Hes
 7. Martyna Gierszewska – przedstawiciel studentów

Wydziałowa Rada Programowa dla kierunku turystyka i rekreacja

 1. dr Krzysztof Dzieńdziura – przewodniczący
 2. dr Halina Bartkiewicz
 3. dr Paweł Czechowski
 4. dr Agnieszka Gandecka
 5. dr Bartłomiej Hes
 6. dr Iwona Miedzińska
 7. Katarzyna Lotek – przedstawiciel studentów

Wydziałowa Rada Programowa dla kierunku żywienie człowieka i dietoterapia

 1. dr hab. Mariusz Kasprzak – przewodniczący
 2. dr Mateusz Ciepliński
 3. dr inż. Jarosław Kliks
 4. dr Justyna Korycka-Korwek
 5. Nicole Dura – przedstawiciel studentów