Wydziałowa Rada ds Kształcenia

Skład Rady

 1. prof. dr hab. Beata GabryśPrzewodnicząca – Dziekan
 2. dr Elżbieta Roland – Prodziekan ds. Studenckich
 3. dr Renata Grochowalska – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych
 4. dr Agnieszka Gandecka – Zastepca Dyrektora Instytutu Sportu, Turystyki i Żywienia
 5. mgr Patrycja Nakonieczna – przedstawiciel studentów

 

 

Wydziałowe zespoły

 

Wydziałowy Zespół ds. Katalogów ECTS

 1. dr Katarzyna Dancewiczbiologia II i III stopień
 2. dr Anna Wróblewska-Kurdykbiologia I stopień
 3. dr Andrzej Jurkowskibiotechnologia I i II stopień
 4. dr Olaf Ciebieraochrona środowiska I, II i III stopień
 5. dr inż. Agnieszka Ważnabiomonitoring i zarządzanie środowiskiem I stopień
 6. dr Grażyna Biczyskowychowanie fizyczne I, II stopień
 7. dr Ewa Skorupkawychowanie fizyczne I, II stopień
 8. mgr Uladzimir Alyavdin

Wydziałowy Koordynator ECTS

dr Anna Timoszyk

Zespół ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 1. dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Iszkuło – przewodniczący
 2. dr Iwona Sergiel
 3. dr inż. Jan Cichocki

Wydziałowy Koordynator MOST/MOSTECH

dr Beata Machnicka

Wydziałowy Koordynator Erasmus/Erasmus plus

dr Sylwia Andrzejczak-Grządko

Komisja ds. Erasmus+

 1. dr hab. prof. nadzw. Piotr Kamiński – przewodniczący
 2. dr inż. Jan Cichocki
 3. dr Artur Wandycz
 4. dr Sylwia Andrzejczak-Grządko

Rada Programowa Ogrodu Botanicznego

 1. prof. dr hab. Beata Gabryś – przewodnicząca
 2. dr Piotr Reda – sekretarz

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Leszek JerzakWydział Nauk Biologicznych UZ
 2. prof. dr hab. Franciszek Gospodarczyk – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 3. dr hab. prof. nadzw. Marian GiertychWydział Nauk Biologicznych UZ
 4. mgr inż. Leszek Banach – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
 5. mgr Alicja Makarska – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
 6. mgr Urszula Podgajna – Urząd Miasta Zielona Góra, Biuro Ochrony Środowiska

Wydziałowa Komisja Inwentaryzacyjna ds. Środków Chemicznych

 1. mgr Anna Samsel
 2. mgr Ewelina Czarnecka