Wydziałowa Rada ds Kształcenia

Skład Rady

 1. prof. dr hab. Beata GabryśPrzewodnicząca – Dziekan
 2. dr Elżbieta Roland – Prodziekan ds. Studenckich
 3. dr Renata Grochowalska – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych
 4. Dawid Piechowiak – przedstawiciel studentów

 

 

Wydziałowe zespoły

 

Wydziałowy Zespół ds. Katalogów ECTS

 1. dr Katarzyna Dancewicz – biologia II i III stopień
 2. dr Renata Grochowalska – biologia I stopień
 3. dr Andrzej Jurkowski – biotechnologia I i II stopień
 4. dr Olaf Ciebiera – ochrona środowiska I, II i III stopień
 5. dr inż. Agnieszka Ważna – biomonitoring i zarządzanie środowiskiem I stopień
 6. dr Grażyna Biczysko – wychowanie fizyczne I, II stopień
 7. dr Ewa Skorupka – wychowanie fizyczne I, II stopień
 8. mgr Uladzimir Alyavdin

Wydziałowy Koordynator ECTS

dr Anna Timoszyk

Zespół ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 1. dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Iszkuło – przewodniczący
 2. dr Iwona Sergiel
 3. dr inż. Jan Cichocki

Wydziałowy Koordynator MOST/MOSTECH

dr Beata Machnicka

Wydziałowy Koordynator Erasmus/Erasmus plus

dr Sylwia Andrzejczak-Grządko

Komisja ds. Erasmus+

 1. dr hab. prof. nadzw. Piotr Kamiński – przewodniczący
 2. dr inż. Jan Cichocki
 3. dr Artur Wandycz
 4. dr Sylwia Andrzejczak-Grządko

Rada Programowa Ogrodu Botanicznego

 1. prof. dr hab. Beata Gabryś – przewodnicząca
 2. dr Piotr Reda – sekretarz

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Leszek JerzakWydział Nauk Biologicznych UZ
 2. prof. dr hab. Franciszek Gospodarczyk – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 3. dr hab. prof. nadzw. Marian GiertychWydział Nauk Biologicznych UZ
 4. mgr inż. Leszek Banach – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
 5. mgr Alicja Makarska – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
 6. mgr Urszula Podgajna – Urząd Miasta Zielona Góra, Biuro Ochrony Środowiska

Wydziałowa Komisja Inwentaryzacyjna ds. Środków Chemicznych

 1. mgr Anna Pawłowicz
 2. lic. Marta Wójtowicz
 3. Wanda Tomala