Zespoły programowe kierunków studiów

Zespół Programowy dla kierunku Biologia
Dr hab. prof. nadzw. Marian Giertych – Przewodniczący
Prof. dr hab. Beata Gabryś – Dziekan
Prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
Dr Justyna Mazurek
Dr Katarzyna Dancewicz
Dr Renata Grochowalska
Sylwia Maćkowiak  – studentka
Interesariusz zewnętrzny

 

Zespół Programowy dla kierunku Biotechnologia
Dr hab. prof. nadzw. Jacek J. Kozioł – Przewodniczący
Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Baldy-Chudzik – Prodziekan
Dr Dżamila Bogusławska
Dr Iwona Sergiel
Dr Agnieszka Mirończyk
Dr Andrzej Jurkowski
Daniela Załużna – studentka
Interesariusz zewnętrzny

 

Zespół Programowy dla kierunku Ochrona Środowiska + Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
Prof. dr hab. Leszek Jerzak – przewodniczący
Dr Elżbieta Roland – Prodziekan
Dr inż. Agnieszka Ważna
Dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Iszkuło
Dr inż. Jan Cichocki
Dr Olaf Ciebiera
Alicja Prochera  – studentka
Interesariusz zewnętrzny