Wykaz zajęć do realizacji hybrydowej

Wykaz zajęć do realizacji hybrydowej (zdalno-stacjonarnej) na Wydziale Nauk Biologicznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021. Wszystkie zajęcia nieujęte w tabeli będą odbywały się w formie zdalnej.

Prosimy o zapoznanie się z tabelą w formacie Excel.

UWAGA!
Wszystkie niezbędne informacje na temat zajęć zdalnych i ogłoszeń wydziałowych związanych z pandemią znajdą Państwo w zakładce menu naszej strony internetowej: Student -> Zajęcia zdalne