Studenci są zadowoleni ze studiowania na Wydziale Nauk Biologicznych – wyniki ewaluacji

                                                                                           

Uniwersytet Zielonogórski
(średnia)
Wydział Nauk Biologicznych
(średnia)
1. INFRASTRUKTURA
Warunki lokalowe sprzyjają procesowi kształcenia 4,08 4,53
Wyposażenie sal ćwiczeniowych i wykładowych wspomaga proces kształcenia 3,79 4,37
Wyposażenie laboratoriów wspomaga proces kształcenia (wyposażenie specjalistyczne, sprzęt komputerowy) 3,87 4,47
Sale dostosowane do liczebności grup 3,93 4,58
Średnia punkt I 3,92 4,49
II. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDENTÓW (praca dziekanatów/sekretariatów instytutów)
Godziny i dni pracy dziekanatu są odpowiednie 3,77 4,11
Dziekanat otwierany jest punktualnie 4,51 4,47
Stosunek pracowników dziekanatu do studentów jest odpowiedni 4,33 4,32
Sprawy w dziekanacie są załatwiane terminowo i rzetelnie 4,46 4,32
Średnia punkt II 4,27 4,30
III. BIBLIOTEKA
Warunki lokalowe i wyposażenie biblioteki są odpowiednie (możliwość korzystania z komputerów i urządzeń kopiujących w bibliotece) 4,56 4,68
Godziny pracy biblioteki są odpowiednie 4,54 4,63
Dostęp do zbiorów drukowanych biblioteki jest odpowiedni (książki, czasopisma – kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność) 4,25 4,74
Dostęp do zasobów elektronicznych biblioteki jest odpowiedni (kompletność, aktualność baz danych) 4,32 4,58
Średnia punkt III 4,42 4,66
IV. DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI
Dostępność niezbędnych informacji na tablicach ogłoszeń jest zadawalająca 4,07 4,16
Strona internetowa Wydziału zawiera wszystkie niezbędne i aktualne informacje w tym dostępność informacji on-line, plany studiów, aktualne komunikaty, adresy mailowe pracowników 4,27 4,47
Dostęp do zbiorów drukowanych biblioteki jest odpowiedni (książki, czasopisma – kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność) 4,25 4,74
Strona internetowa Wydziału jest przejrzysta 4,21 4,63
Średnia punkt IV 4,2 4,47