Studenci są zadowoleni ze studiowania na Wydziale Nauk Biologicznych – wyniki ewaluacji

                                                                                           

Uniwersytet Zielonogórski
(średnia)
Wydział Nauk Biologicznych
(średnia)
1. INFRASTRUKTURA
Warunki lokalowe sprzyjają procesowi kształcenia4,084,53
Wyposażenie sal ćwiczeniowych i wykładowych wspomaga proces kształcenia3,794,37
Wyposażenie laboratoriów wspomaga proces kształcenia (wyposażenie specjalistyczne, sprzęt komputerowy)3,874,47
Sale dostosowane do liczebności grup3,934,58
Średnia punkt I3,924,49
II. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDENTÓW (praca dziekanatów/sekretariatów instytutów)
Godziny i dni pracy dziekanatu są odpowiednie3,774,11
Dziekanat otwierany jest punktualnie4,514,47
Stosunek pracowników dziekanatu do studentów jest odpowiedni4,334,32
Sprawy w dziekanacie są załatwiane terminowo i rzetelnie4,464,32
Średnia punkt II4,274,30
III. BIBLIOTEKA
Warunki lokalowe i wyposażenie biblioteki są odpowiednie (możliwość korzystania z komputerów i urządzeń kopiujących w bibliotece)4,564,68
Godziny pracy biblioteki są odpowiednie4,544,63
Dostęp do zbiorów drukowanych biblioteki jest odpowiedni (książki, czasopisma – kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność)4,254,74
Dostęp do zasobów elektronicznych biblioteki jest odpowiedni (kompletność, aktualność baz danych)4,324,58
Średnia punkt III4,424,66
IV. DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI
Dostępność niezbędnych informacji na tablicach ogłoszeń jest zadawalająca4,074,16
Strona internetowa Wydziału zawiera wszystkie niezbędne i aktualne informacje w tym dostępność informacji on-line, plany studiów, aktualne komunikaty, adresy mailowe pracowników4,274,47
Dostęp do zbiorów drukowanych biblioteki jest odpowiedni (książki, czasopisma – kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność)4,254,74
Strona internetowa Wydziału jest przejrzysta4,214,63
Średnia punkt IV4,24,47