X-lecie Wydziału Nauk Biologicznych

Władze Dziekańskie Wydziału Nauk Biologicznych

Uniwersytetu Zielonogórskiego

serdecznie zapraszają na

obchody X-lecia Wydziału Nauk Biologicznych

Uroczystość  odbędzie się w dniu 18 października 2017 roku

 

10.00 – 11.00 – Jubileuszowe wystąpienie władz dziekańskich Wydziału Nauk Biologicznych UZ
(aula Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50)

11.30-12.30 – Uroczystość nadania imienia prof. dra hab. Tadeusza Lachowicza
sali wykładowej nr 115 (WNB, budynek A-8, I piętro)

  • Przedstawienie sylwetki prof. dra hab. Tadeusza Lachowicza (prof. dr hab. Michał Stosik)
  • Wspomnienia o Profesorze – przedstawiciele społeczności uniwersyteckiej
  • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

12.30-14.00 – Minisympozjum mikrobiologiczne połączone z sesją wyjazdową
Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

  • Słowo wstępne
  • Prezentacja wyników pracy badawczej przez młodych adeptów nauki w obszarze mikrobiologii