XII Międzynarodowe Studenckie Sympozjum Naukowe

Program konferencji

Download (PDF, 211KB)

Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego
serdecznie zaprasza do uczestnictwa
w XII Międzynarodowym Studenckim Sympozjum Naukowym “Między Biotechnologią a Ochroną Środowiska”
Interdyscyplinarne Spotkanie Młodych Przyrodników,
które odbędzie się w dniach 22 – 24 listopada 2017 r.
w Zielonej Górze.

Udział w sympozjum

Sympozjum jest skierowane do młodych naukowców
(w szczególności studentów i doktorantów kierunków przyrodniczych), którzy chcą przedstawić wyniki swoich badań.

Podstawą udziału w sympozjum są prezentacje ustne lub udział w sesji posterowej w jednej z poniższych sekcji.

  • Biologia człowieka i zoologia – anatomia i fizjologia człowieka, antropologia, antropogeneza i ekologia człowieka, bezkręgowce, kręgowce, anatomia i fizjologia zwierząt, filogeneza i ontogeneza zwierząt
  • Biologia molekularna – bioinformatyka, modelowanie procesów biologicznych, biochemia, biologia komórki, genetyka, mikrobiologia
  • Biotechnologia – biofizyka, biotechnologia, chemia
  • Botanika – botanika, fizjologia roślin
  • Ekologia – architektura i ekologia krajobrazu, ekologia roślin, ekologia zwierząt
  • Ochrona Przyrody – bioróżnorodność, ochrona zasobów naturalnych, edukacja przyrodnicza