XXX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych

Centrum Nauki i Kultury UJK
zaprasza do uczestnictwa w interdyscyplinarnej|
XXX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych
„Człowiek i jego środowisko”
pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach prof. dr. hab. Stanisława Głuszka

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego. Zapraszamy członków Studenckich Kół Naukowych, studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchaczy szkół doktorskich.

 

Wystąpienia można zgłaszać w ramach trzech sekcji:

Sekcja I obejmująca następujące dziedziny:

– nauki humanistyczne,

– nauki społeczne,

– nauki teologiczne,

– sztukę.

Sekcja II  obejmująca następujące dziedziny:

       – nauki ścisłe i przyrodnicze,

       – nauki medyczne i nauki o zdrowiu,

       – nauki rolnicze,

       – nauki inżynieryjno-techniczne,

Sekcji posterowej    –   wszystkie dziedziny nauki

 

Konferencja odbędzie się w terminie 22–23 kwietnia 2021 r.

 

Komitet Honorowy

dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK, Prorektor ds. Kształcenia

dr Marek Stachurski

Komitet Naukowy

Przewodniczący:           dr hab. Paulina Forma, prof. UJK

Wiceprzewodniczący:   dr Michała Stachura

Sekretarz:                      dr Joanna Rogalska, dr Aneta Węgierek-Ciuk

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:           dr hab. Stanisław Cygan prof. UJK

Wiceprzewodniczący:   mgr Marcin Walczak, dr hab. Artur Zieliński, prof. UJK

Sekretarz:                      dr Tomasz Łączek, mgr Marzena Sochacka

Członkowie:                  dr Janusz Krywult, Paweł Kwiecień, Mateusz Pawlusiński, dr Marcin Szplit

 

Pod wskazanym linkiem znajdą Państwo dodatkowe informacje na temat konferencji