Zajęcia dla uczniów klas medycznych

Na naszym Wydziale, w ramach projektu finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, prowadzone są zajęcia dla uczniów klas medycznych MED+ z IV-go Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Projekt ten obejmuje cykl zajęć z chemii, biologii i fizyki, których realizację zaplanowano na cały rok szkolny 2019/20. Uczniowie mają okazję poznać tajniki pracy laboratoryjnej, a poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń doskonalić umiejętność obserwacji, logicznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz wyciągania wniosków. Zagadnienia znane do tej pory tylko z teorii znajdują swoje wykorzystanie w praktyce, co prowadzi do pogłębienia wiedzy uczniów i rozbudzenia zainteresowania naukami przyrodniczymi.