Zajęcia zdalne obowiązkowe

UWAGA! W okresie zawieszenia kształcenia na uczelniach w związku z COVID-19 zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich, stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w Uniwersytecie Zielonogórskim, realizowane są wykorzystaniem dostępnych metod i technik kształcenia na odległość.

Lista prowadzonych zajęć w formie e-learningu

Informację szczegółowe znajdą Państwo na naszej stronie WWW w zakładce “Student” -> “Zajęcia zdalne

Informacje ogólne dostępne są na stronie Centrum Komputerowego UZ: https://www.ck.uz.zgora.pl/index.php?zdalne-nauczanie-na-uz