Zajęcia zdalne

Przypominamy, że na wydziale część zajęć jest prowadzona w trybie zdalnym. Odpowiednie informacje zostaną przekazane przez prowadzących. Lista przedmiotów ukaże się na stronach z planem zajęć poszczególnych grup.

Konta są udostępniane użytkownikom po dokonaniu rejestracji na stronie wydziału i poprawnej weryfikacji danych osobowych studenta.

Logowanie

W razie braku konta prosimy o założenie nowego konta.

 

Poczta studencka

Strona logowania do skrzynki pocztowej studenta: poczta.stud.uz.zgora.pl

Uwaga!

Nazwa użytkownika to numer albumu studenta.

Hasło do skrzynki pocztowej odpowiada hasłu do konta studenckiego w systemie Dziekanat. Student może samodzielnie zmienić to hasło w ustawieniach własnego konta.

 

Materiały dydaktyczne


Możesz znaleźć tutaj.

 

Styl cytowania

Styl cytowania literatury stosowany przy pisaniu prac dyplomowych

Pobrać plik programu Zotero (25 KB)

Przykład:

Troć wędrowna migruje na tarło do krótkich rzek Pomorza (Dębowski i Bartel 1995). Narybek wylęgający się z jaj bytuje w wodzie słodkiej do dwóch lat, po czym odbywa wędrówkę do morza (Bagliniere i Maisse 1999). Po osiągnięciu dojrzałość płciowej ryby wracają do cieku, w którym się wykluły (Jonsson i Jonsson 2006). Podczas tarła troć składa jaja kilkukrotnie (Klemetsen i in. 2003).

Bagliniere J.L., Maisse G. (1999). Biology and Ecology of the Brown and Sea Trout. Springer-Verlag. Londyn.
Dębowski P., Bartel R. (1995). Homing of tagged sea trout (Salmo trutta L.) smolts released into Polish rivers. Archives of Polish Fisheries. 3: 107–122.
Jonsson B., Jonsson N. (2006). Cultured Atlantic salmon in nature: a review of their ecology and interaction with wild fish. ICES Journal of Marine Science: Journal Du Conseil. 63(7): 1162–1181.
Klemetsen A., Amundsen P.-A., Dempson J.B., Jonsson B., Jonsson N., O’Connell M.F., Mortensen E. (2003). Atlantic salmon Salmo salar L., brown trout Salmo trutta L. and Arctic charr Salvelinus alpinus (L.): a review of aspects of their life histories. Ecology of Freshwater Fish. 12(1): 1–59.

 

Wirtualny atlas histologiczny

Aby korzystać z atlasu należy:
  1. pobrać i zainstalować program NDP.view2
  2. ściągnąć plik ze skanem
  3. otworzyć pobrany skan w programie NDP.view2

Preparaty zeskanowano przy pomocy obiektywu 40x. Większe powiększenia powodują spadek jakości wyświetlanego obrazu.