Zajęcia zdalne

Wykaz zajęć do realizacji hybrydowej (zdalno-stacjonarnej) na Wydziale Nauk Biologicznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021. Wszystkie zajęcia nieujęte w tabeli będą odbywały się w formie zdalnej. Prosimy o zapoznanie się z tabelą w formacie Excel.

Uwaga studenci!

Nieprawidłowości związane z przebiegiem zajęć zdalnych możecie zgłaszać korzystając z tego linku

Forma prowadzenia zajęć zdalnych na UZ:

Wszystkie zajęcia zdalne powinny się odbywać za pomocą aplikacji Google Classroom oraz / lub Google Meet (w tym celu Uniwersytet Zielonogórski tworzy dla pracowników konta Elearningowe o końcówkach @g.elearn.uz.zgora.pl).

Używanie kont prywatnych w systemie Google dla prowadzenia zajęć zdalnych nie jest dopuszczalne.

1. Uprzejmie przypominamy Państwu, że każdy Wykładowca UZ zobowiązany jest do posiadania skrzynki mailowej na serwerze naszej uczelni (w przypadku naszego Instytutu to skrzynka mailowa z adresem o końcówce @wnb.uz.zgora.pl). Jest to niezbędne dla uruchomienia konta E-learningowego. Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze takiego adresu służbowego, to prosimy o wypełnienie, wydruk i podpisanie wniosku ze strony Centrum Komputerowego UZ (jako jednostkę należy wybrać Wydział Nauk Biologicznych), wersję zeskanowaną którego trzeba następnie wysłać na adres admin@wnb.uz.zgora.pl w celu założenia konta mailowego (informatyk przekaże wniosek do podpisu Dyrektorowi INB).

2. Drugim krokiem uruchomienia zajęć zdalnych (kiedy użytkownik już posiada aktywną skrzynkę służbową (czyli, o końcówce @wnb.uz.zgora.pl) jest logowanie na konto pracownicze PracNet (strona główna UZ: https://www.uz.zgora.pl -> menu „Pracownicy” -> System DZIEKANAT logowanie pracownika).

W przypadku utraty logina lub hasła do systemu PracNet, prosimy o kontakt z Dziekanatem Wydziału.

Podstawowe opcje zarządzania zajęciami zdalnymi znajdą Państwo w menu Elearning. Właśnie tam tworzy się konto Google’owskie (o końcówce @g.elearn.uz.zgora.pl).  Istnieje tam m.in. ważna możliwość stworzenia wirtualnych E-klas (przycisk „Załóż nową klasę” naprzeciwko przedmiotów Państwa na liście zajęć). Dla każdego przedmiotu musi być założona swoja E-klasa, którą następnie trzeba przypisać do planu zajęć (przycisk „przypisz do planu” – pozwoli to studentom zobaczyć linki na zajęcia prowadzane przez Państwo na stronie ogólnego planu uczelni).

W przypadku wykładów zaleca się stworzenie stałego linka Google Meet w odpowiedniej E-klasie (system Google Classroom).

3. Dla prowadzenia zajęć zdalnych polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome. Użytkownik musi być zalogowany na stałe w systemie Google z loginem i hasłem stworzonymi na drugim kroku (hasło można zmienić na koncie pracowniczym PracNet; login też tam można zobaczyć, to adres mailowy o końcówce @g.elearn.uz.zgora.pl (na przykład: j.kowalski@g.elearn.uz.zgora.pl)).

 

Krótki poradnik z obrazkami w formacie PDF

*** Ściąga na wstęp. Zaleca się pobrać i wydrukować. ***

 

Niżej podajemy instrukcje ze strony Działu Kształcenia UZ:

Załączniki:

 1. * Google Classroom – weryfikacja wiedzy studentów
 2. * Google Classroom – system e-learningowy – instrukcja dla pracownika
 3. * Google Classroom – system e-learningowy – instrukcja dla studenta
 4. * Google Hangouts Meet – wideokonferencje online – instrukcja dla studenta
 5. * Google Hangouts Meet – wideokonferencje online – instrukcja dla wykladowcy
  1. * E-obrony
  2. * InstrukcjaMeet_tworzenie_e-spotkania
  3. * InstrukcjaMeet_dolaczanie _do_e-spotkania
 6. * Harmonogram
 7. * Protokół
 8. * Oświadczenie promotora, recenzenta
 9. * Oświadczenie – zgoda na utrwalanie wizerunku
 10. * Oświdczenie o akceptacji pracy

* Komunikat Prorektora nr 1 z 20.04.2020r.

Szkolenia

* ZAJĘCIA W TRYBIE ZDALNYM – INFORMACJE DLA STUDENTÓW: Jak wziąć udział w szkoleniach?

lp. nazwa szkolenia link do nagrania
III edycja szkoleń
1 Google Hangouts Meet – wideokonferencje online https://drive.google.com/file/d/132EqX4XQ305ySbrENJ_Uz6js93pkZSxi/view?usp=sharing
2 Google Classroom – system e-learningowy https://drive.google.com/file/d/1GvuZvNr9cCGYWdPZIZhWaRLhZTTX5Lw-/view
3 Google Classroom – weryfikacja wiedzy studentów https://drive.google.com/file/d/1qxMw1Ges-iY8GM0CZ48JVCFsMjwv18e_/view?usp=sharing
II edycja szkoleń
1 Google Hangouts Meet – wideokonferencje online https://drive.google.com/file/d/1y2LLsTB4UCZMyJRRpBfet5sNcILBqFQR/view?usp=sharing
2 Google Classroom – system e-learningowy https://drive.google.com/file/d/1f7nrhTz4-da0GDXo4ukj-L1K1oy96u57
3 Google Classroom – weryfikacja wiedzy studentów https://drive.google.com/file/d/1tBO1fZNUwqMS5ycRtejVPgacIkeSbqOk/view?usp=sharing

 

Formy egzaminów i zaliczeń zajęć:

Weryfikacja zdalna wiedzy studentów odbywa się poprzez aplikacje Google Classroom w ramach pakietu G-Suite. Uprasza się Państwa o zapoznanie się z instrukcjami na stronie Działu Kształcenia UZ:

3) Google Classroom – weryfikacja wiedzy studentów

 

 

Nasze materiały dydaktyczne


Znajdą Państwo tutaj
.


Lista prowadzonych zajęć w formie e-learningu


Oprócz tego, na Wydziale część zajęć jest prowadzona za pomocą systemu e-learningowego 4system.com. Odpowiednie informacje zostaną przekazane przez prowadzących. Lista przedmiotów ukaże się na stronach z planem zajęć poszczególnych grup.

Konta są udostępniane użytkownikom po dokonaniu rejestracji na stronie wydziału i poprawnej weryfikacji danych osobowych studenta.

Logowanie

W razie braku konta prosimy o założenie nowego konta.

 

Poczta studencka

Strona logowania do skrzynki pocztowej studenta: poczta.stud.uz.zgora.pl

Uwaga!

Nazwa użytkownika to numer albumu studenta.

Hasło do skrzynki pocztowej odpowiada hasłu do konta studenckiego w systemie Dziekanat. Student może samodzielnie zmienić to hasło w ustawieniach własnego konta.

 

Styl cytowania

Styl cytowania literatury stosowany przy pisaniu prac dyplomowych

Pobrać plik programu Zotero (25 KB)

Przykład:

Troć wędrowna migruje na tarło do krótkich rzek Pomorza (Dębowski i Bartel 1995). Narybek wylęgający się z jaj bytuje w wodzie słodkiej do dwóch lat, po czym odbywa wędrówkę do morza (Bagliniere i Maisse 1999). Po osiągnięciu dojrzałość płciowej ryby wracają do cieku, w którym się wykluły (Jonsson i Jonsson 2006). Podczas tarła troć składa jaja kilkukrotnie (Klemetsen i in. 2003).

Bagliniere J.L., Maisse G. (1999). Biology and Ecology of the Brown and Sea Trout. Springer-Verlag. Londyn.
Dębowski P., Bartel R. (1995). Homing of tagged sea trout (Salmo trutta L.) smolts released into Polish rivers. Archives of Polish Fisheries. 3: 107–122.
Jonsson B., Jonsson N. (2006). Cultured Atlantic salmon in nature: a review of their ecology and interaction with wild fish. ICES Journal of Marine Science: Journal Du Conseil. 63(7): 1162–1181.
Klemetsen A., Amundsen P.-A., Dempson J.B., Jonsson B., Jonsson N., O’Connell M.F., Mortensen E. (2003). Atlantic salmon Salmo salar L., brown trout Salmo trutta L. and Arctic charr Salvelinus alpinus (L.): a review of aspects of their life histories. Ecology of Freshwater Fish. 12(1): 1–59.

 

Wirtualny atlas histologiczny

Aby korzystać z atlasu należy:
1. pobrać i zainstalować program NDP.view2
2. ściągnąć plik ze skanem
3. otworzyć pobrany skan w programie NDP.view2

Preparaty zeskanowano przy pomocy obiektywu 40x. Większe powiększenia powodują spadek jakości wyświetlanego obrazu.