Zapraszamy do udziału w projekcie “New Modes of Mobility”

Instytut Inżynierii Mechanicznej zaprasza Studentów do udziału w projekcie “New Modes of Mobility” (NewM). Spędź wirtualny semestr za granicą i studiuj ze studentami z następujących krajów: Niemcy, Finlandia, Polska, Rumunia, Węgry, Holandia! Rekrutacja trwa do 15.05.2021 r.!!!

Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego (IIM UZ) realizuje międzynarodowy projekt “NewM – New Modes of Mobility”. Działania finansowane są ze środków Unii Europejskiej oraz Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej. Oprócz IIM UZ – w projekcie uczestniczą: University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (Niemcy), Debrecen University (Węgry), Fontys Venlo University of Applied Sciences (Holandia), Lucian Blaga University of Sibiu (Rumunia), Seinäjoki University of Applied Sciences (Finlandia).

Student może w ramach projektu bezpłatnie zrealizować w języku angielskim 1 z 6 modułów tematycznych:

  • moduł 1: SPEAKING EUROPE
  • moduł 2: NAILING IT
  • moduł 3: INTERNATIONAL MARKETING
  • moduł 4: MANAGEMENT GAMING IN VIRTUAL COOPERATION
  • moduł 5: MARKETING RESEARCH
  • moduł 6: STRATEGIC MANAGEMENT

na różnych uczelniach międzynarodowych, korzystając tylko i wyłącznie z zdalnych, wirtualnych zajęć. Jeśli student weźmie udział we wszystkich kursach, zdobędzie dodatkowy certyfikat za odbycie pełnego wirtualnego semestru za granicą.

Głównym celem projektu jest umożliwienie partnerom projektu oraz zewnętrznym instytucjom szkolnictwa wyższego wdrożenia nowych trybów mobilności. Cele szczegółowe to połączenie Europy poprzez podniesienie świadomości i zrozumienia we współpracy między uczelniami, zwiększenie kompetencji przekrojowych ich absolwentów, a tym samym zwiększenie możliwości zatrudnienia w całej Europie i zmniejszenie nierówności w edukacji międzynarodowej.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://fwiwi.fhws.de/index.php?id=3197

Osobami do kontaktu są: dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ (J.Patalas-Maliszewska@iim.uz.zgora.pl) i dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ (S.Klos@iim.uz.zgora.pl)

 

Zapoznać się ze szczegółami: Canva2021.pdf

Zapoznać się ze szczegółami: Flyer_NewM_Abroad_home_Fall2021.pdf