Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

Drodzy Studenci pierwszych i ostatnich lat studiów,

Rozpoczęła się pierwsza edycja ogólnouniwersyteckiego projektu badawczego dotyczącego warunków i jakości kształcenia oraz sytuacji zawodowej studentów naszej uczelni. Uzyskane wyniki pozwolą na lepsze zrozumienie postaw studentów wobec Uniwersytetu Zielonogórskiego i pomogą w planowaniu dalszego rozwoju uczelni.

W projekcie planowanym na wiele lat monitorowane będą opinie studentów i absolwentów wydziału dokonane na koniec pierwszego i ostatniego roku studiów a także dwa lata po ich zakończeniu.

W związku z tym zwracamy się do Was z gorącą prośbą o udział w tym przedsięwzięciu.
Można to zrobić za pośrednictwem systemu ankietowego uczelni.

Uwaga! Na Wasze skrzynki e-mailowe wysłane zostały stosowne linki do ankiet znajdujących się w systemie.

 

Z góry serdecznie dziękujemy

Władze Dziekańskie WNB UZ