Zapraszamy na warsztaty!

ZAPROSZENIE

na warsztaty dla pracowników naukowych, wykładowców, doktorantów i studentów

Uniwersytetu Zielonogórskiego

pt. „Różne oblicza platformy ArcGIS”

 

    Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z firmą ESRI Polska zaprasza pracowników naukowych, wykładowców, doktorantów i studentów do wzięcia udziału w certyfikowanych warsztatach otwartych Różne oblicza platformy ArcGIS.

    Warsztaty odbędą się w dniu 5 marca 2020 r. w Zielonej Górze na Wydziale Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska przy ul. prof. Z. Szafrana 1, 65- 516 Zielona Góra, w budynku A8 w sali 213, w godz. 8.45 – 11.30.

    Zajęcia poprowadzone zostaną przez przedstawicieli firmy ESRI Polska.

    Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie ankiety, która dostępna jest pod adresem: https://arcg.is/1mXPKu w terminie od 30 stycznia do 21 lutego 2020 r. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone drogą mailową na adres podany przez zgłaszającego chęć udziału w warsztatach.

    W razie problemów ze zgłoszeniem, proszę o skontaktowanie się z:
    Anna Bazan-Krzywoszańska (Uniwersytet Zielonogórski)
    e-mail: a.bazan@aiu.uz.zgora.pl

 

Paulina Gajownik (ESRI POLSKA)
tel.: 531 604 049
e-mail: pgajownik@esri.pl


PROGRAM
warsztatów dla pracowników naukowych, wykładowców, doktorantów i studentów
Uniwersytetu Zielonogórskiego
pt. „Różne oblicza platformy ArcGIS”